Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Які порушення стосовно товарів вважаються неправомірним використанням чужої ділової репутації?

Які порушення стосовно товарів вважаються неправомірним використанням чужої ділової репутації?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
210

Які порушення стосовно товарів вважаються неправомірним використанням чужої ділової репутації?

Згідно зі ст. 5 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" не­правомірним використанням товару іншого виробника є введення у гос­подарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шля­хом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

Це правопорушення, що може бути вчинене, наприклад, шляхом підмі­ни менш відомим товаром більш відомого товару або товаром гіршої якості товару кращої якості. Таке правопорушення не тільки вводить в оману споживача, але й порушує добре ім'я товару та ділову репутацію ви­робника або постачальника товару. Така "підміна" товару є недобро­совісною конкуренцією, навіть якщо при цьому не використовувалися чужий товарний знак або фірмове найменування.

Копіюванням зовнішнього вигляду виробу вважається відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання та введен­ня його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта гос­подарювання (стаття 6 Закону).

Форма, малюнок чи розфарбування, або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення ес­тетичних та ергономічних потреб, є об'єктом промислового зразка. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" право власності на промисловий зразок підтверджується патентом, який надає його власникові виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд і право забороняти іншим особам використовувати зразок без свого дозволу.

Склади правопорушень, передбачені ст. ст. 5 і 6 Закону, включають дії, що вводять в оману споживачів та інших осіб стосовно характеру, спосо­бу та місця виго

товлення, споживчих властивостей, якості товару.

Згідно зі ст. 7 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", порівняльна реклама - це реклама, що містить порівняння з товарами, ро­ботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним порівняння у рекламі, якщо наведені відо­мості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними даними, як­що вони є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів.

Таким чином, сама по собі порівняльна реклама правомірна, а непра­вомірним може бути визнано порівняння в рекламі, якщо наведені відо­мості про товари, роботи, послуги не підтверджені фактичними даними, є недостовірними, необ'єктивними та некорисними для інформування споживачів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук