Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти НЕОБХІДНІ ДІЇ КРЕДИТОР А ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО // Якi можливостi надає процедура банкрутства?

НЕОБХІДНІ ДІЇ КРЕДИТОР А ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО // Якi можливостi надає процедура банкрутства?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
262
Сергiй Донков, начальник юридичного управлiння Державного агентства з питань банкрутства

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

(ДО САНАЦІЇ)

В РАМКАХ ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ"

НЕОБХІДНІ ДІЇ КРЕДИТОР А ДЛЯ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

Якi можливостi надає процедура банкрутства?

Якщо ви отримали рішення суду;

якщо боржник визнав свої грошовi зобов'язання пе­ред вами;

якщо вашi грошовi вимоги не повнiстю забезпеченi заставою,

обов'язково скористайтеся можливiстю iнiцiювати судову справу про банкрутство.

В цьому випадку ви дiстаєте можливiсть:

зупинити виконання боржником грошових зобо­в'язань перед iншими кредиторами та зобов'язань щодо сплати податкiв i зборiв, зупинити заходи, спрямованi на забезпечення виконання зобов’язань боржника, строк виконання яких настав до пору­шення справи про банкрутство;

шляхом укладання мирової угоди та/ або процедури санацiї:

вiдновити платоспроможнiсть боржника, реструкту-ризувати (списати, вiдстрочити або розстрочити) зо­бов'язання боржника перед бюджетом (п. 2 ст. 36);

обмiняти вашi вимоги на акцiї боржника;

здiйснити заходи фiнансової та/або операцiйної ре-структуризацiї пiдприємства-боржника;

залучити iнвесторiв i заiнтересованих осiб з метою виконання ними у повному обсязi або частково зо­бов'язань боржника;

реалiзувати стягнення дебiторської заборгованостi боржника;

на стадiях санацiї або лiквiдацiї боржника належним чином органiзувати оцiнку, iнвентаризацiю, кон­курсний або аукцiонний продаж майна боржника (ст. ст. 19, 20, 29, 30).

 

p> < Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук