12.2. Загальні принципи регулювання сімейних відносин.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
129

12.2. Загальні принципи регулювання сімейних відносин.

Сімейні відносини регулюються СК України та іншими нормативно-правови­ми актами. Крім того, сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовле­ністю (договором) між їх учасниками.

Сімейні відносини регулюються лише у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства.

Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права на таємни­цю особистого життя їх учасників, їхнього права на особисту свободу та недопус­тимості свавільного втручання у сімейне життя.

Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічно­го та соціального походження, матеріального стану, місця проживання, за мовни­ми та іншими ознаками.

Жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї.

Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які встановлені Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними правовими актами, визнаними в Україні. Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, непра­цездатних членів сім'ї.

Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

Кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист.

 

< Попередня   Н

аступна >
 
Авторизація
Пошук