Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.8. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами.

13.8. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
196

13.8. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами.

Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної служби, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовими особами органів Служби безпеки України, внутрішніх справ, Військової служби правопо­рядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. При вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тва­ринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють держав­ний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (во

лодільця).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або у прото­колі про адміністративне затримання.

Особистий огляд, огляд речей у митних установах провадиться в порядку, встановленому Митним кодексом України.

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушен­ня, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилуча­ються посадовими особами органів, визначених КпАП. Вилучені речі і докумен­ти зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провади­ти вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від резуль­татів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають во­лодільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей — реалізують. Вилу­чені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання СРСР, почесного зван­ня Української РСР, Почесної грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Ук­раїнської РСР, почесного звання України, відзнаки Президента України, після розгляду справи підлягають поверненню їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України. Ви­лучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню працівниками міліції.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

Водії, судноводії та інші особи, які керують транспортними засобами, річко­вими і маломірними суднами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами або суднами та оглядові на стан сп'яніння.

Направлення зазначених осіб для огляду на стан сп'яніння і проведення їх ог­ляду провадиться в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством юстиції Ук­раїни.

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий ор­ган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який за­стосував ці заходи, прокуророві або до суду.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук