Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.11. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.

13.11. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
303

13.11. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.

Серед адміністративних правопорушень, що посягають на власність, КпАП виділяє такі:

порушення права державної власності на надра: самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на надра, — тягнуть за собою накладення штрафу на грома­дян від 4 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення права державної власності на води: самовільне захоплення вод­них об'єктів або самовільне водокористування, переуступка права водокористу­вання, а також укладення інших угод, які у прямій чи прихованій формі порушу­ють право державної власності на води, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на поса­дових осіб — від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення права державної власності на ліси: самовільна переуступка пра­ва лісокористування, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на ліси, — тягнуть за собою накла­дення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян і на посадових осіб — від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян;

порушення права державної власності на тваринний світ: самовільна пере­уступка права користування об'єктами тваринного світу, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право державної власності на тваринний світ, — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів до

ходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 5 до 8 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

дрібне викрадення чужого майна: дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати — тягне за собою накладання штрафу від 3 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20 % заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб (викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопору­шення не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

ухилення від відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям або громадянам: ухилення від відшкоду­вання майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям або громадянам, особи, зобов'язаної за вироком або рішенням суду відшкодувати таку шкоду, — тягне за собою попередження, або накладення штра­фу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні робо­ти на строк до двох місяців з відрахуванням 20 % заробітку;

порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності: незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи худож­нього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної мо­делі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інте­лектуальної власності, що охороняється законом, — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук