Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.18. Адміністративні правопорушення у галузі стан­дартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ.

13.18. Адміністративні правопорушення у галузі стан­дартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
288

13.18. Адміністративні правопорушення у галузі стан­дартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ.

У цій сфері КлАП встановлює відповідальність за такі правопорушення: випуск (в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 3 до 88 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

випуск у продаж продукції, що не відповідає вимогам стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки, —тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 1 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від 1 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до ЗО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

передача замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки, — тягне за собою накладення штрафу на посадови

х осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 3 до 40 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

недодержання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) продукції, якщо це спричинило зниження якості, псування або наднормативні втрати продукції, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від 3 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

випуск з виробництва засобів вимірювальної техніки, що не пройшли державних приймальних або контрольних випробувань, повірки, калібрування або метрологічної атестації; випуск з ремонту та у продаж і видача напрокат засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд і які не пройшли повірки або державної метрологічної атестації; порушення умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення територіальних органів спеціаль­но уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології про діяльність з виробництва, ремонту, продажу, прокату та застосування засобів вимірювальної техніки, а так само неподання або несвоєчасне подання до цих ор­ганів на погодження переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, — тягне за собою накладення штрафу на по­садових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 3 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірю­вальної техніки, проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки неуповноваженими повірочними та неатестованими або неакредитованими калібрувальними лабораторіями; порушення правил виконання вимірю­вань та умов використання їх результатів у сферах, на які поширюється держав­ний метрологічний нагляд, а також проведення вимірювань у цих сферах з вико­ристанням неатестованих методик або неатестованими вимірювальними лабораторіями, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 3 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян;

порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поши­рюється державний метрологічний нагляд, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм влас­ності, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 3 до ЗО неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 3 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук