Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 Про можливість надання органам державної податкової служби відомостей щодо адвокатів

Про можливість надання органам державної податкової служби відомостей щодо адвокатів

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
163

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 10 лютого 2006 р. № IV/18-3.1

Про можливість надання органам державної податкової служби відомостей щодо адвокатів

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась Хмельницька кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за роз'ясненням пра­вомірності надання регіональними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури відомостей органам державної податкової служби щодо осіб, які отримали Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, та про осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. Хмельницькою кваліфікаційно-диспиплінарною комісією адвокатури надано лист за підписом заступника голови Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області від 29.11.2005 р. за т 17771/10/17-023 з пропозицією надіслати ці відомості. Автор запиту покликається на ст. 11 п. 6 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-ХІІ з наступними змінами.Розглянувши це питання і враховуючи його актуальність, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі ст. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури роз'яснює:Згідно з п. 6 ст. 11 України «Про державну податкову службу в Україні» від 14.12.90 р. № 509-ХІІ з наступними змінами, органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та зборів (обов'язкових платежів) від платників податків, а також Національного банку України та його установ — про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів (обов'язкових платежів), від органів, уповноважених проводити державну реєстрац

ію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню їлповідно до закону, — про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб'єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану — про громадян, які померли.Згідно з ч. З ст. 4 Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.92 р. № 2887-ХІІ, про отриманні Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, адвоката письмово повідомляють місцеві органи влади.Чинним законодавством не передбачено обов'язок регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури надавати будь-яким органам списки осіб, які отримали Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, я також про осіб, з якими адвокати перебувають у трудових відносинах.До того ж, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не ведуть обліку таких осіб.Згідно з ст. 4 Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22.12.94 р. № 320/94-ВР, джерелами формування інформаційного фонду Державного реєстру є: дані державних податкових інспекцій по районах, районах у містах і містах без районного поділу про фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів: інформація підприємств, установ, організацій усіх форм власності, включаюче Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності про суми виплачених фізичним особам доходів і утриманих з них податків та інша обов'язкових платежів; інформація виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів та інших органів, уповноважених проводити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб — суб'єктів підприємницької та іншої діяльності; відомості міських і районних відділів (управлінь) внутрішніх справ про громадян, які прибули на проживання в даний район або місто чи вибули з них; відомості відділів реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів місцевих Раї народних депутатів про громадян, які померли.Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не видають ліцензій на здійснення господарської діяльності, і адвокати не отримують таких ліцензій. Як платники податків, адвокати зобов'язані зареєструватись у податкових органах особисто, або в складі адвокатського об'єднання.З огляду на те, що в Україні відомості про адвокатів органами державної податкової служби нерідко використовуються з метою тиску на адвокатів, а також враховуючи, що мета, для якої Державна податкова адміністрація Хмельницької області зажадала відомості про адвокатів, не відповідає вимогам чинного законодавства, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не повинні виконувати такі запитів.В Україні, відповідно до Указу Президента «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» від 30.09.99 р. № 1240/99, запроваджено Єдиний реєстр адвокатів України, який є відкритим і опублікованим. Усі громадяни, органи і організації, в тому числі державні, при потребі отримання відомостей про того чи іншого адвоката, можуть знайти необхідну інформацію в цьому Реєстрі.Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури С. Ф. Сафулько

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук