Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 Порядок та умови добровільного соціального страхування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, і адвокатів

Порядок та умови добровільного соціального страхування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, і адвокатів

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду соціального страхування Українивід 16 березня 1994 р. № 25Зареєстрованов Міністерстві юстиції України8 квітня 1994 р. за № 73/282

Порядок та умови добровільного соціального страхування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, і адвокатів

1. Соціальне страхування на добровільній основі провадиться для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, а також адвокатів, які відповідно до Закону України «Про адвокатуру» мають свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.2. Вказані громадяни та адвокати мають право на всі види забезпечення по державному соціальному страхуванню, згідно Положенню про Фонд соціального страхування України, встановлені для робітників, службовців і членів кооперативів, за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування України.3. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, та адвокати, які виявили бажання на одержання забезпечення по державному соціальному страхуванню, звертаються до профспілкових органів чи органів Фонду соціального страхування України за місцем проживання і заповнюють заявку за встановленою формою (додаток 1), після чого вони реєструються як страхувальники.4. Відповідний профспілковий орган чи орган Фонду соціального страхування І країни присвоює кожному застрахованому реєстраційний номер і вручає йому повідомлення про розмір страхового тарифу і строки сплати страхових внесків (додаток 2).5. Страхові внески до Фонду соціального страхування України сплачуються громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, та адвокатами з їх доходів за тарифами, що установлюються Кабінетом Міністрів України. Розмір доходу визначається в порядку, передбаченому чинним законодавством.Гро

мадяни, які займаються підприємницькою діяльністю на основі патенту, сплачують внески з тієї суми доходу, з якої визначається плата за патент.Громадяни, які займаються підприємницькою та адвокатською діяльністю, зареєстровані як страхувальники у профспілковому органі чи органі Фонду, подають до 15 лютого по місцю реєстрації копію звіту, що представляється податковій інспекції, про фактичні доходи за рік.6. Страхові внески сплачуються в такому порядку:—платники, які мають постійно обчислюваний дохід, сплачують страхові внески щомісяця згідно Інструкції про порядок нарахування, сплати, витрат та обліку коштів Фонду соціального страхування України, погодженої з Міністерством фінансів і Національним банком України і затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування України від 2 жовтня 1991 р. № 33;—платники, дохід яких повністю може бути обчислений лише по результатні роботи за рік, сплачують страхові внески в кожному кварталі в розмірі 25 процентів річної суми внесків, нарахованої за очікуваним доходом поточного року Після закінчення року або припинення підприємницької діяльності громадянами річна сума внесків на соціальне страхування нараховується за фактично одержаним доходом. Різниця між сумою, перерахованою платником протягом рок сумою, яка повинна надійти до Фонду соціального страхування з обчисленого доходу за рік, повинна бути внесена платником або повернена йому не пізніше 15 березня, а після припинення підприємницької діяльності — в 15-деннкж строк.7. Страхові внески до Фонду соціального страхування України вносяться (перераховуються) на відповідний рахунок Фонду соціального страхування України.8. Внески сплачуються в такі строки:—платники, які мають постійно обчислюваний дохід, сплачують страхові внески щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за минулим місяцем;—платники, дохід яких обчислюється по результатах роботи за рік, сплачують страхові внески до 15 лютого, до 15 квітня, до 15 липня і до 15 жовтня.9. З припиненням підприємницької чи адвокатської діяльності сплата внесків припиняється з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.10. Громадянам, які припинили підприємницьку чи адвокатську діяльність чи змінили місце проживання, профспілкові органи чи органи Фонду соціального страхування України видають довідку про сплату внесків, яка є підставою ллі включення періоду сплати внесків в трудовий стаж для призначення допомоги (додаток 3).11. Виплата всіх видів забезпечення по державному соціальному страхуванню вказаним громадянам здійснюється органом, в якому громадяни зареєстровані як страхувальники.Підставою для виплат є відповідно оформлені для цього документи.12. Порядок обчислення допомоги та інших видів забезпечення по соціальному страхуванню та їхні розміри встановлюються відповідно до чинного законодавства.13. Контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків та правильністю витрачання коштів соціального страхування Фонду здійснюють профспілкові органи, органи Фонду соціального страхування України.14. Усі спори між страхувальником і профспілковим органом чи органом Фонду з питань соціального страхування відповідно до цього Порядку вирішуються і судовому порядку.15. Цей Порядок погоджено з Міністерством фінансів України та правлінням Національного банку України.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук