Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 1.18. Адвокат у адвокатському об'єднанні. Його права та обов'язки. Виконання доручень за призначенням. Надання безоплатної правової допомоги громадянам. Прийняття доручень та складання угоди на надання правової допомоги.

1.18. Адвокат у адвокатському об'єднанні. Його права та обов'язки. Виконання доручень за призначенням. Надання безоплатної правової допомоги громадянам. Прийняття доручень та складання угоди на надання правової допомоги.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
436

1.18. Адвокат у адвокатському об'єднанні. Його права та обов'язки. Виконання доручень за призначенням. Надан­ня безоплатної правової допомоги громадянам. Прийняття доручень та складання угоди на надання правової допомоги.

Правила адвокатської етики є обов'язковими для дотримання об'єднаннями адвокатів тією самою мірою, що й окремими адвокатами.

У випадках, коли стороною в угоді про надання правової допомоги є адво­катське об'єднання, воно зобов'язане забезпечити відповідність кандидатури ад­воката, котрому доручається виконання угоди (окремих робіт за угодою), вимо­гам до компетентності, об'єктивно обумовленим характером доручення, а також забезпечити дотримання інших вимог Правил адвокатської етики, що стосують­ся укладення угоди на надання правової допомоги, її виконання та припинення.

Кожен адвокат, який є членом адвокатського об'єднання, повинен докладати розумних зусиль щодо забезпечення вжиття об'єднанням заходів, що сприяють дотриманню всіма адвокатами та співробітниками цього об'єднання Правил ад­вокатської етики.

Для адвоката, який є членом адвокатського об'єднання, професійні обов'язки перед клієнтами, що випливають із чинного законодавства, Правил адвокатської етики, угод про надання правової допомоги, повинні мати домінуюче значення стосовно обов'язків адвоката щодо виконання вказівок керівних органів адво­катського об'єднання.

Адвокат зобов'язаний сумлінно ставитися до виконання прийнятих на себе доручень як у випадках, коли угодами передбачено отримання повноцінного го­норару за їх виконання, так і коли правова допомога, що надається адвокатом, оплачується державою за фіксованими ставками або надається безоплатно відповідно до закону або угоди між адвокатом і клієнтом.

Постановою Кабінету Міністрів Укр

аїни від 27 квітня 1993 р. № 302 було затверджено порядок реєстрації адвокатських об'єднань, відповідно до якого за реєстрацію адвокатських об'єднань справляється плата в розмірі десяти неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян. За видачу адвокатському об'єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми. Вся сума плати зараховується до державного бюджету.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про адвокатуру», реєстрація адвокатських колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань провадиться у Мін'юсті.

Для реєстрації адвокатського об'єднання до Мін'юсту подаються:

заява, підписана уповноваженим представником об'єднання;

статут адвокатського об'єднання;

установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатсь­кого об'єднання;

дані про кількісний склад адвокатського об'єднання, наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;

документ про внесення плати за реєстрацію.

Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання розглядається у місячний термін від дня надходження всіх необхідних документів. За результатами розгля­ду заяви можуть бути прийняті такі рішення про:

реєстрацію адвокатського об'єднання;

відмову в реєстрації адвокатського об'єднання;

залишення заяви без розгляду.

У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єднань. У Реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва адвокатського об'єднання і місце його знаходження, дата реєстрації об'єднання, відомості про зміни, що ста­лися в статутних документах, сума внесеної плати.

Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського об'єднання, суперечать законодавству України, приймається рішення про відмо­ву в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові. Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.

Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у Положенні, про що Мін'юст повідомляє заявника протягом часу, встановленого для розгляду заяв. У разі усу­нення причин, на підставі яких було внесено рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в порядку і термін, встановлені Положенням.

Про зміни, що сталися в статутних документах, про припинення діяльності, а також про зміну адреси адвокатське об'єднання повідомляє Мін'юст у 5-денний термін для внесення необхідних змін до Реєстру адвокатських об'єднань. У разі припинення діяльності адвокатського об'єднання приймається рішення про виключення його з Реєстру адвокатських об'єднань.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук