Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 1.19. Адвокат, який займається адвокатською діяль­ністю індивідуально. Органи та термін реєстрації такої адвокатської діяльності. Облік та звітність індивідуальної адвокатської діяльності. Обов'язок адвоката, який займається адвокатською діяльністю індиві

1.19. Адвокат, який займається адвокатською діяль­ністю індивідуально. Органи та термін реєстрації такої адвокатської діяльності. Облік та звітність індивідуальної адвокатської діяльності. Обов'язок адвоката, який займається адвокатською діяльністю індиві

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
700

1.19. Адвокат, який займається адвокатською діяль­ністю індивідуально. Органи та термін реєстрації такої адвокатської діяльності. Облік та звітність індивідуальної адвокатської діяльності. Обов'язок адвоката, який займається адвокатською діяльністю індивідуально, щодо виконання доручень із захисту громадян за призначенням органів досудового слідства та суду.

Як вбачається зі змісту ст. 1 Закону України «Про адвокатуру», всі адвокати, незалежно від того, чи практикують вони індивідуально, чи входять в адвокатські об'єднання, покликані, згідно з Конституцією України, сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. Закон не встановлює ні переваг, ні обмежень для різних форм здійснення адво­катської діяльності, у зв'язку з чим кожен адвокат зобов'язаний здійснювати захист прав та свобод особи, в тому числі і за дорученням керівника адвокатсько­го об'єднання, незалежно від того, чи входить такий адвокат до даного адвокатсь­кого об'єднання, виконувати вимоги ст. 47 КПК України. Безпричинна відмова від виконання такого доручення є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії заяву, нотаріально засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту, документ, що підтвер­джує стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не менш як два роки та документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви.

Атестаційна палата може в разі потреби витребувати й інші документи для вирішен­ня питання про допуск чи відмову у допуску до складання кваліфікаційних іспитів.

Одержані документи атестаційна палата розглядає протягом місяця з дн

я надходження.

За результатами розгляду заяви та документів атестаційна палата приймає рішення про:

допуск заявника до кваліфікаційних іспитів;

витребування додаткових документів;

відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів.

Кваліфікаційні іспити включають відповіді на запитання з галузей права, Пра­вил адвокатської етики, історії адвокатури, законодавства про адвокатуру, внесені до екзаменаційних білетів, запитання членів комісії, а також виконання практич­них завдань і складання правових документів відповідно до Програми кваліфікаційних іспитів.

Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік.

За результатами складання кваліфікаційних іспитів атестаційна палата прий­має рішення про:

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення атестаційної палати у строк до одного місяця з моменту прийняття рішення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтво про право на заняття ад­вокатською діяльністю за затвердженою формою, якщо для цього немає пере­шкод, пов'язаних з несумісністю.

Під час одержання свідоцтва особа, якій його вручено, складає Присягу адво­ката України.

Якщо особа протягом вказаного строку не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установленому порядку анулюється.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук