Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.15. Етичні аспекти здійснення захисту за призначен­ням. Випадки, коли адвокат може відмовитися від виконання захисту за дорученням згідно з Правилами адвокатської етики.

2.15. Етичні аспекти здійснення захисту за призначен­ням. Випадки, коли адвокат може відмовитися від виконання захисту за дорученням згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
347

2.15. Етичні аспекти здійснення захисту за призначен­ням. Випадки, коли адвокат може відмовитися від виконан­ня захисту за дорученням згідно з Правилами адвокатської етики.

Стаття 50 Правил закріплює етичні аспекти здійснення захисту за призначенням.

Здійснення захисту за призначенням органів попереднього слідства та суду у випадках, передбачених чинним кримінально-процесуальним законодавством, є важливим професійним обов'язком адвоката. Необгрунтована відмова від прий­няття на себе захисту за цих умов є неприпустимою.

Відмову слід вважати обґрунтованою тільки у випадках:

коли адвокат через тимчасову непрацездатність не може повноцінно вико­нувати свої професійні обов'язки;

коли з об'єктивних причин у адвоката відсутня належна кваліфікація для на­дання правової допомоги у конкретній справі, що є особливо складною;

коли при прийнятті адвокатом на себе надання правової допомоги певній особі через конкретні причини неможливо забезпечити дотримання вимог Пра­вил адвокатської етики, які регламентують ситуацію суперечності інтересів, або правил, що забезпечують гарантії збереження конфіденційної інформації;

коли прийняття захисту за призначенням через конкретні об'єктивні при­чини може потягнути суттєве порушення прав і законних інтересів інших клієнтів адвоката, з котрими адвокат пов'язаний раніше укладеними угодами про надання правової допомоги;

коли частина роботи, що виконується за призначенням, у загальному обсязі роботи адвоката стає вочевидь надмірною і ставить його в тяжке матеріальне ста­новище.

У випадках здійснення захисту за призначенням у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, з оплатою відповідно до чинно­го законодавства на будь-якій стадії здійснення правової допомоги допускається укладен

ня угоди з клієнтом про надання йому правової допомоги, яке передбачає внесення гонорару клієнтом.

Адвокат не має права в цих випадках схиляти клієнта до укладення угоди шля­хом обману, погроз та інших засобів, які суперечать чинному законодавству і Правилам адвокатської етики.

Адвокат, який виконував на попередньому слідстві захист клієнта на підставі укладеної угоди або за призначенням, не може відмовитися від прийняття дору­чення на захист цього клієнта в суді першої інстанції.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук