Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.16. Етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим громадянам згідно з Правилами адвокатської етики.

2.16. Етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим громадянам згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
261

2.16. Етичні аспекти надання адвокатом правової допо­моги малозабезпеченим громадянам згідно з Правилами адвокатської етики.

Етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим гро­мадянам закріплені у ст. 51 Правил адвокатської етики.

У своїй професійній діяльності адвокат повинен завжди враховувати, що професія адвоката є не тільки джерелом заробітку для нього, а й має важливе соціальне значення, є однією з головних гарантій належного рівня захисту прав та свобод громадян і вимагає від своїх представників відданості цьому призначен­ню професії, благородства та людяності. Тому адвокат повинен надавати правову допомогу у випадках, передбачених законом, на частково сплатних засадах, або безкоштовно.

Необгрунтована відмова або ухилення адвоката від надання правової допомо­ги безоплатно у випадках, прямо передбачених законом, є неприпустимою. Обґрунтованою таку відмову слід вважати лише у таких випадках:

коли адвокат через тимчасову непрацездатність не може повноцінно вико­нувати свої професійні обов'язки;

коли з об'єктивних причин у адвоката відсутня належна кваліфікація для на­дання правової допомоги у конкретній справі, що є особливо складною;

коли при прийнятті адвокатом на себе надання правової допомоги певній особі через конкретні причини неможливо забезпечити дотримання вимог Правил адвокатської етики, які регламентують ситуацію суперечності інтересів, або правил, що забезпечують гарантії збереження конфіденційної інформації;

коли прийняття захисту за призначенням через конкретні об'єктивні при­чини може потягнути суттєве порушення прав і законних інтересів інших клієнтів адвоката, з котрими адвокат пов'язаний раніше укладеними угодами про надання правової допомоги;

коли частина роботи, що виконується за призначенням, у загальному обсязі роботи а

двоката стає вочевидь надмірною і ставить його в тяжке матеріальне становище.

Адвокат повинен також намагатися знайти можливість надання правової до­помоги незаможнім громадянам на частково сплатних засадах або безкоштовно і в інших випадках, прямо не передбачених законом, виходячи з розумного співвідношення цієї роботи з повністю оплачуваною.

При зверненні до адвоката особи, яка завідомо має згідно з законом право на надання правової допомоги безкоштовно, адвокат повинен пояснити їй це право. Адвокату забороняється в цих випадках шляхом повідомлення неправдивої інформації про права такої особи або свідомого їх замовчування добиватися ви­нагороди за надану правову допомогу.

Разом з тим, якщо клієнт, будучи повідомленим про свої права, все ж таки бажає внести гонорар, або якщо за нього це хоче зробити інша особа, адвокат має право прийняти оплату, якщо при цьому не порушуються інші Правила адво­катської етики.

Якщо в рекламних матеріалах про діяльність адвоката (адвокатського об'єднання) зазначається, що правова допомога певних видів або допомога пев­ним категоріям громадян буде надаватися безкоштовно, адвокат зобов'язаний виконувати умови рекламних матеріалів і не може відмовитися від надання без­коштовної правової допомоги у випадках, прямо передбачених рекламними ма­теріалами. Рівною мірою адвокат (адвокатське об'єднання) має дотримуватися вміщених у рекламних матеріалах вказівок про знижений рівень оплати правової допомоги.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук