Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.18. Відносини адвоката з іншими учасниками судового процесу. Обов'язки адвоката при виконанні доручень на стадії дізнання, досудового слідства і адміністративної юрисдикції згідно з Правилами адвокатської етики.

2.18. Відносини адвоката з іншими учасниками судового процесу. Обов'язки адвоката при виконанні доручень на стадії дізнання, досудового слідства і адміністративної юрисдикції згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
424

2.18. Відносини адвоката з іншими учасниками судового процесу. Обов'язки адвоката при виконанні доручень на стадії дізнання, досудового слідства і адміністративної юрисдикції згідно з Правилами адвокатської етики.

У відносинах з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції адвокат має дотримуватися принципів і підходів, закріплених розділом IV Правил адвокатської етики, з урахуванням специфіки статусу цих ор­ганів і процесуальних форм взаємодії адвоката з ними, передбачених чинним за­конодавством.

Адвокат повинен зберігати таємницю слідства в межах, визначених чинним кримінально-процесуальним законодавством не повинен умисно перешкоджати законному здійсненню процесу дізнання, попереднього слідства, адміністратив­ного провадження і давати клієнту поради, свідомо спрямовані на вчинення та­ких перешкод.

Адвокат не повинен приймати доручення на ведення на стадії дізнання та по­переднього слідства справи клієнта, направленого йому особами, що здійснюють дізнання або слідство по цій справі.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук