Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.19. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими державними органами та особами згідно з Правилами адвокатської етики.

2.19. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими державними органами та особами згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
291

2.19. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими державними органами та особами згідно з Правилами адвокатської етики.

У відносинах з іншими державними органами з приводу виконання доручен­ня клієнта адвокат має дотримуватися вимог Правил адвокатської етики у час­тині, застосовній до цих відносин, і не повинен:

розголошувати пов'язану з їхньою діяльністю інформацію, що стала йому відомою у зв'язку з виконанням доручення, таємниця якої охороняється чинним законодавством;

робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов'язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень по представництву остан­нього перед цим органом;

здійснювати протизаконний тиск на посадових осіб та службовців цих органів, використовуючи особисті зв'язки, погрози, обіцянки тощо.

У відносинах як з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції, так і з іншими державними органами адвокат повинен виявляти принциповість у відстоюванні інтересів клієнта, не допускаючи підлесливості, та за згодою клієнта оскаржувати незаконні дії посадових осіб або органів, які пере­шкоджають виконанню доручення, в порядку, передбаченому чинним законо­давством.

У відносинах з будь-якими особами, з якими адвокат взаємодіє у процесі ви­конання доручення клієнта, адвокат має дотримуватись вимог Правил адвокат­ської етики у частині, застосовній до цих відносин, і не повинен:

робити завідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин, що мають відношення до суті доручення, їх правової оцінки, прав і обов'язків адвоката, клієнта та інших осіб;

використовувати засоби і методи, що свідомо порушують законні права та інтереси інших осіб.

 

< Поперед

ня
  Наступна >
 
Авторизація
Пошук