Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.20. Відносини між адвокатами та окремі етичні аспекти цих відносин. Форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката. Майнові аспекти відносин між адвокатами згідно з Правилами адвокатської етики.

2.20. Відносини між адвокатами та окремі етичні аспекти цих відносин. Форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката. Майнові аспекти відносин між адвокатами згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
439

2.20. Відносини між адвокатами та окремі етичні аспек­ти цих відносин. Форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката. Майнові аспекти відносин між адвокатами згідно з Правилами адвокатської етики.

Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах колегіальності, взаємної поваги представників адвокатської професії, дотримання професійних прав адвокатів, слідування всім основним принципам адвокатської етики, перед­баченим Правилами адвокатської етики.

Адвокат не повинен допускати щодо іншого адвоката:

висловлювань, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди йо­го діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів;

поширення свідомо неправдивих відомостей про нього;

спроб схилити клієнта іншого адвоката до розірвання з ним угоди про на­дання правової допомоги;

спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди останнього з приводу ви­конуваного ним доручення;

намагань схилити до укладення угоди про надання правової допомоги осо­бу, що прийшла в адвокатське об'єднання до іншого адвоката;

навмисного введення іншого адвоката в оману стосовно справи, в судовому розгляді якої вони обидва беруть участь, щодо місця і часу проведення судових засідань, результатів розгляду справи судами різних інстанцій, наявності доказів (і намірів їх представити), які в дійсності не існують, намірів свого клієнта, які стосуються предмета спору і ведення справи, умов мирової угоди, що пропо­нується.

Допустимими формами реагування адвоката на незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інте­ресам адвоката, його клієнта, адвокатського об'єднання, виборних органів адво­катури або адвокатури як такої, слід вважати звернення (заяви, скарги) в органи адвокатури, наділені дисциплінарними повн

оваженнями стосовно адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених чинним законодавством України.

Адвокат повинен уникати розголосу в засобах масової інформації (або поши­рення іншим способом) відомостей, що ганьблять іншого адвоката, якщо цього не вимагають його власні законні інтереси, інтереси його клієнта або адвокатури України. Адвокат не повинен обговорювати з клієнтами обставини, що стосують­ся особистого життя іншого адвоката, його матеріального стану, походження, національної належності та інші обставини, що стосуються адвоката, які не мають відношення до суті доручення.

Адвокат не має права вимагати винагороду від іншого адвоката за направлен­ня йому клієнта.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук