Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.22. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики згідно з Правилами адвокатської етики.

2.22. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
217

2.22. Відповідальність за порушення Правил адвокатсь­кої етики згідно з Правилами адвокатської етики.

За порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосо­вані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру.

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за пору­шення Правил адвокатської етики його помічником, якщо адвокат:

не забезпечив ознайомлення останнього з Правилами адвокатської етики;

не здійснював належного контролю за діями помічника, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим угодою між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги;

своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв по­рушенню помічником Правил адвокатської етики.

Адвокат, який є керівником адвокатського об'єднання (адвокати — члени ко­легіального керівного органу адвокатського об'єднання), може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог ст. 74 Правил, а також за прийняття ним (ними) рішень, які тягнуть порушення Правил адвокатської етики.

При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатсь­кої етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінар­ної відповідальності лише за винні порушення.

Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція не­винуватості.

У випадках, коли в конкретній ситуації адвокату важко визначити варіант по­ведінки, який у певних обставинах відповідав би нормам Правил адвокатської етики, він може звернутися за роз'ясненням до відповідного регіонального дис­циплінарного органу адво

катури.

Дії адвоката, що відповідають роз'ясненню регіонального дисциплінарного органу адвокатури, не можуть бути поставлені йому за провину і тягти накладен­ня дисциплінарною стягнення.

Якщо адвокат виступає в ролі посередника між клієнтами, він повинен з кож­ним із них узгоджувати рішення, що приймаються, і забезпечувати належну інформованість кожного з них про всі обставини і міркування, що є необхідними для прийняття виважених рішень по суті доручення.

Адвокат повинен припинити свої дії як посередника і розірвати відповідні угоди з кожним із клієнтів, якщо цього вимагає хоча б один з клієнтів, яких він одночасно представляє, або якщо виникають обставини, за яких дотримання умов, передбачених ч. 1 ст. 24 Правил адвокатської етики, стає неможливим.

Якщо дії адвоката як посередника між клієнтами не досягли бажаного клієнтами результату, він не може надалі представляти інтереси жодного з клієнтів з питань, пов'язаних із предметом посередництва.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук