Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.16. Обов'язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов'язків.

4.16. Обов'язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов'язків.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
310

4.16. Обов'язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідаль­ності за порушення конституційних обов'язків.

Конституційні обов'язки людини і громадянина — закріплена на конституційно­му рівні міра необхідної поведінки, зумовлена потребами існування та розвитку інших людей, держави і суспільства.

Обов'язок тісно пов'язаний з правом; це парні, взаємопов'язані поняття.

По-перше, права та свободи людини і громадянина, з одного боку, і обов'язки людини і громадянина — з другого становлять разом таку юридичну конструкцію, як правовий статус.

По-друге, будь-яка правова норма має уповноважуючо-зобов'язуючий харак­тер, передбачає як можливу (права людини), так і належну поведінку (обов'язки людини). Обов'язок — спосіб забезпечення суб'єктивного права, умова їх реаль­ності. Будь-яке право може бути реалізоване тільки через чиїсь обов'язки, і навпаки, обов'язки передбачають чиєсь право вимагати їх виконання. Обов'язок — інша сторона права.

Будь-яке право включає три елементи:

право на свої дії;

право вимагати від інших відповідної поведінки;

право на захист своїх прав.

Права та обов'язки — основний вихідний елемент правової норми. Класифікація конституційних обов'язків:

1. Залежно від наявності правового зв'язку між особою та державою можна виділяти:

обов'язки людини;

обов'язки громадянина.

2. За сферою здійснення конституційні обов'язки поділяються на:

громадські;

політичні;

економічні;

соціальні;

культурні.

tyle="text-align: justify">Відповідно до ст. 23 Конституції України, кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки гро­мадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними (ст. 57 Конституції України).

На конституційному рівні закріплено такі обов'язки:

Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66 Основного Закону).

Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, вста­новлених законом (ст. 67 Конституції).

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст. 65 Конституції).

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь та гідність інших людей (ст. 68 Конституції України).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук