Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.18. Перелік прав і свобод, які регулюються винятково законами України. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності.

4.18. Перелік прав і свобод, які регулюються винятково законами України. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
260

4.18. Перелік прав і свобод, які регулюються винятково законами України. Порядок прийняття законів та набран­ня ними чинності.

Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України визна­чаються:

права і свободи людини та громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без гро­мадянства;

права корінних народів і національних меншин;

порядок застосування мов;

засади використання природних ресурсів, виключної (морської) еконо­мічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, органі­зації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки:

правовий режим власності;

правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

засади зовнішніх відносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи:

засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань грома­дян, засобів масової інформації;

організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служ­би, організації державної статистики та інформатики;

територіальний устрій України;

судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, органі­зація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і уста­нов виконання покарань; засади організації та діяльності адвокатури;

засади місцевого самоврядування;

статус столиці України; спеціальний статус інших міст;<

/p>

основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпе­чення громадського порядку;

правовий режим державного кордону;

правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної еко­логічної ситуації;

організація і порядок проведення виборів і референдумів;

організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України;

засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:

Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподат­кування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і пога­шення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав: порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

одиниці ваги, міри і часу; порядок установлення державних стандартів;

порядок використання і захисту державних символів;

державні нагороди;

військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

державні свята;

порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України оголошується амністія.

Закони розробляються і приймаються в особливому порядку, встановленому Конституцією і регламентом Верховної Ради України. Цей порядок передбачає:

законодавчу ініціативу — звернення суб'єктів, визначених Конституцією України, до Верховної Ради України з пропозицією щодо прийняття нового зако­ну або зміни чинного законодавства;

підготовку проекту закону для розгляду Верховною Радою України;

розгляд проекту закону Верховною Радою України;

прийняття закону Верховною Радою України;

запровадження закону України в дію. Прийнятий Верховною Радою України закон підписується Головою Верховної Ради України, після чого подається на підпис Президентові України. Президент підписує закон упродовж 15 днів після йо­го отримання й офіційно оприлюднює його або застосовує право вето щодо прий­нятого закону, повертає його зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Вер­ховною Радою України. Для подолання президентського вето Верховній Раді не­обхідно прийняти закон 2/3 голосів, після чого Президент зобов'язаний підписати цей закон упродовж 10 днів. Закон України підлягає оприлюдненню в офіційних джерелах не пізніше як у 15-денний термін. Закон набирає сили через 10 днів після його офіційного оприлюднення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук