Які Ви маєте права, як сторона по справі?

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
105

Які Ви маєте права, як сторона по справі?

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайоми­тися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, бра­ти участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим осо­бам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спе­ціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та пись­мові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засі­дання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати за­пис фіксування судового засідання технічними засобами, роби­ти з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, вста­новленими законом.

Позивач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково, пред’явити зустріч­ний позов. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук