Додаток 1 до Типового договору Зразок

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
87

Додаток 1 до Типового договору

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,________________________________________________ найменування юридичної особи)________________________________________________ (посада)_____________________ _________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)М. П.___ _____________________________________________ 200_ р.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук