ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
113

 

 

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

 

 

Київ 2004

 

Цей практичний посібник підготовлено в рамках проекту "Центр ко­мерційного права", що здійснюється компанією "Делойт Туш Томатсу" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Він продовжує серію видань для юристів з актуальних питань українського законодавства. Вихід у світ цього посібника – ще один крок до створен­ня чіткого правового поля для забезпечення підприємницької діяльності в Україні.

Посібник розраховано переважно на державних виконавців. Проте він буде корисним для юристів-практиків та підприємців, які при здійсненні своєї діяльності змушені мати справу з Державною виконав­чою службою (ДВС), а також для широкого кола зацікавлених осіб.

Це видання знайомить читача з основними положеннями та новими вимогами регулювання процедури звернення стягнення на майно борж­ника в рамках виконавчого провадження у зв'язку з прийняттям Верхов­ною Радою України змін і доповнень до Закону України (ЗУ) "Про виконав­че провадження", а також практики, що склалася в цій галузі. Крім то­го у посібнику висвітлюються питання взаємодії ДВС з банками та особливості визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні.

За змістом посібник наближено до практичного довідника, який міс­тить відповіді на проблемні питання, що виникають на практиці.

 

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук