Головна Монографії та посібники Виконавче право ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ § 2 Порядок задоволення вимог стягувача за рахунок майна, що залишилося після реалізації та повернення боржнику нереалізованого майна

§ 2 Порядок задоволення вимог стягувача за рахунок майна, що залишилося після реалізації та повернення боржнику нереалізованого майна

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
279

§ 2 Порядок задоволення вимог стягувача за рахунок майна, що залишилося після реалізації та повернення боржнику нереалізованого майна

ВРАХУЙТЕ. У випадку, коли передане торгівельним організаціям майно не продане протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці у термін не більше 10 днів.

Державний виконавець переоцінює майно за участю представника торгівельної організації у присутності стягувача і боржника чи їх пред­ставників та в строк не більше 5 днів передає акт переоцінки майна торгівельній організації. При цьому слід враховувати, що неявка стягува-ча або боржника не є підставою для припинення дії державного виконав­ця з переоцінки майна. Якщо ж у місячний строк після переоцінки май­но не буде продане торгівельною організацією, державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому визначитися щодо зали­шення за собою непроданого майна.

Якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він зобов'язаний у 15-денний строк від дня повідомлення державного виконавця про виявлення бажання залишити за собою непродане майно, внести на депозитний рахунок відділу ДВС різницю між вартістю непро-даного майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь, якщо вартість непроданого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. З перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов'язані з проведенням виконавчих дій, стягується виконавчий збір, а залишок коштів повертається боржнику.

УВАГА. Майно передається стягувачу за оцінкою, за якою воно було передане на реалізацію. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу ДВС. За фактом такої передачі державним виконав­цем складається акт. Постанова і акт є підставою для подальшого

оформ­лення стягувачем права власності на це майно.

УВАГА. Якщо стягувач у 15-денний строк письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, повертається стягувачеві без виконання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук