Головна Монографії та посібники Цивільне право Договір купівлі-продажу Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України § 4. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України § 4. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Цивільне право - Договір купівлі-продажу

§ 4. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Згідно зі ст. 1163 ЦК фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загро­жує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.

Небезпека в актах законодавства, а також в інших статтях гл. 81 ЦК тлумачиться за допомогою тотожної категорії "загроза", яку в контексті цивільного законодавства можна визначити як потенційну можливість заподіяння шкоди здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, якщо є реальні підстави очікувати її запо­діяння. Реальність заподіяння шкоди є оціночним поняттям і визна­чається особою, яка потенційно постраждає від такого заподіяння.

У разі неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи заінтересована особа має право вимагати:

• вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози;

• відшкодування завда

ної шкоди;

• заборони діяльності, яка створює загрозу.

Якшо, незважаючи на вимоги особи усунути загрозу або внаслідок неефективного її усунення, було завдано шкоди, вона відшкодовується на загальних підставах, передбачених ЦК.

Додаткова література:

1. Заїка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посібник. — К., 2005 (312 с.).

2. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

3. Зразки цивільно-правових документів. Науково-практичний посібник / За ред. В. О. Кузнецова. — К., 2006 (768 е.).

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. - К., 2004.

5. Підприємницьке право. Підручник / За ред. O.B. Старцева. — К, 2005 (600 с.).

6. Цивільне право України / За ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К, 1999.

7. Цивільне право України. Навч. посібник / За ред. I.A. Бірю- кова, Ю.О. Заіки. - К., 2004.

8. Цивільний кодекс України. Коментар. — Харків, 2003.

9. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту ЦК. — К., 2004.

10. Щербина В. Господарське право України. Навч. посібник. — К, 2002.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук