Вступ

Цивільне право - Представництво
42

Вступ

Історічною подією для українського народу стало прийняття Верховною Радою України 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України, яка започаткувала політичні, правові, економічні та соціальні засади розбудови Української держави. Законом України "Про економічну самостійність Української РСР" були визначені зміст, мета та основні принципи економічної самостійності України як суверенної держави.

Прийняття Цивільного кодексу України, поклало початок процесу формування нової правової системи, від ефективності цивільно-правового регулювання якого залежить успіх ринкових реформ в Україні.

Протягом останіх десяти років в Україні активно формувався принципово новий інститут права власності, в якому центральне місце посів Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року. Положення цього закону стали визначальними для прийняття низки інших законів у сфері виробничої діяльності та підприємництва.

Прийнята у 1996 році Конституція України закріпила право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Проте існують певні обставини, через які особа не може здійснювати певні дії - в силу закону або через фізичні вади. Тоді для реалізації свого права потрібна особа, яка б представляла її, тобто була представником.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук