Головна Монографії та посібники Цивільне право Представництво Зразок довіреності на представництво інтересів з питань оформлення документів для виїзду за кордон

Зразок довіреності на представництво інтересів з питань оформлення документів для виїзду за кордон

Цивільне право - Представництво
216

Зразок довіреності на представництво інтересів з питань оформлення документів для виїзду за кордон

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, перше січня дві тисячі шостого року.

Я, САВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (іден. 198654-7898), що проживаю у мі сті Києві, на вулиці Жашківській, 29 кв. 37, попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повніс­тю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно свого вільного во­левиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, у відповідності до вимог ст. 244 Цивільного ко­дексу України та на підставі укладеного з повіреним усного дого­вору, цією довіреністю уповноважую гр. ПОЛЯКОВУ ТЕТЯНУ МИХАЙЛІВНУ, котра мешкає у м. Запоріжжі, на вул. Квітучій, 31, бути моїм представником в державних установах України, в тому числі в Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордон­них справ України, Міністерстві внутрішніх справ, у їх структур­них підрозділах на місцях, в органах нотаріату тощо, а також у По­сольстві Литовської Республіки (*) в Україні з питання реєстрації, оформлення та легалізації (вчинення апостилю), переданих їй чи отриманих нею за цією довіреністю документів (їх дублікатів, ко­пій), не обхідних мені для виїзду за кордон, перелік яких відомий моєму представникові згідно з умовами договору доручення.

Для цього гр. ПОЛЯКОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА вправі: робити від мого імені заяви, як усні, так і письмові; підписувати будь-які документи, які стосуватимуться наданих довіреністю по­вноважень; представляти мене у будь-яких органах чи установах, підприємствах, організаціях з питань витребовування та отриман­ня належних мені та/чи призначених для мене документів чи їх копій або дублікатів; одержувати, а також подавати від мого імені будь-які документи з метою виконання наданих цією дов

іреністю повноважень (в тому числі робити їх нотаріальні копії, ставити питання про засвідчення їх перекладу, вчинення процедури лега­лізації чи проставляння апостилю); оплачувати державне мито та інші збори, здійснювати оплату наданих для мене послуг у поряд­ку і на умовах, передбачених законодавством України та Литов­ської Республіки при оформленні передбачених довіреністю документів; виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України та Литовської Республіки для та­кого роду уповноважень, та які б належало виконувати мені, якби я особисто займався цим питанням.

Довіреність видана без права передоручення строком на ТРИ МІСЯЦІ і дійсна до першого вересня дві тисячі шостого року.

Зміст ст. ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення пред­ставництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз'яснено.

Підпис:

Місто Київ, 01 січня 2006 року.

Я, Петренко Петро Петрович нотаріус Київського міського нотаріального округу, пос відчую, що наведена вище довіреність вчи­нена гр. Савченком Володимиром Івановичем, який проживає у місті Києві, на вулиці Жашківській, 29 кв. 37, і який з'явився до мене особисто, відомий як особа, зазначена в довіреності, яка особисто підписала її у моїй присутності і належним чином підтвердила мені оформлення цієї довіреності.

Зареєстровано в реєстрі за №___

Стягнуто плати

Приватний нотаріус

(*) - виходячи зі змісту та вимог Венської конвенції про дипло­матичні зносини 1961 року, територія посольства (консульської установи, дипломатичного представництва) іноземної країни є те­риторією іноземної країни, у зв'язку з чим посвідчувальний напис у наведеному вище зразкові довіреності викладається як для вчинен­ня дій за кордоном.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук