Використана література

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
75

Використана література

Конституція України.

Цивільний кодекс України від 16.01.03р. № 435-IV.

Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ.

Закон України „Про захист прав споживачів” від 01.12.2005р. № 3161-IV.

Закон України „Про Національний банк України” від 20.05.19-99р. № 679-XIV.

Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб.- К.: Юрінком Інтер 2000р.

Банківське право: українське та європейське. / За ред. П.Д. Бі-ленчука. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999р.

Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзе-ри, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер 2002р.

Банківське право України: Навч. посібник. / За заг. ред. А.О. Селіванова – К.: Видавничий Дім „Ін Юре” 2000р.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук