ВСТУП

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
42

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні особливої уваги заслуговує питання захисту прав працівників, оскільки, як відомо, правила на ринку праці дуже жорсткі.

Закони ринку байдужі до проблем громадян, і вся взаємодія між робото­давцем і працівником будується за схемою «попит-пропозиція», тому дуже важливим для держави є забезпечення права на працю малозахищених верств населення (молоді, жінок з дітьми, осіб передпенсійного віку).

Також проблемою в сучасних умовах є необізнаність громадян в своїх трудових правах, а також, що дуже важливо, - страх їх застосування. Не сек­рет, що громадяни бояться інколи заявляти про свої права, через побоювання втрати роботу, погіршити відносини з керівництвом, тому час­то права працівників порушуються.

Як свідчить статистика в більшості випадків прийняття на роботу, особа не наполягає на укладенні трудового договору, чим залишає часто свої права не захищеними. Така ж тенденція і при звільненні - особи не наполягають на зміні кваліфікації підстави при звільненні, оскільки не хочуть, щоб було зазначено, що «вони судилися з адміністрацією».

Повному роз’ясненню прав громадян, розкриттю методики їх застосу­вання присвячена дана брошура. Вона буде корисна для використання як юристам, так і пересічним громадянам.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук