Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи ГЛАВА 6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ВІДМОВІ ПРАЦІВНИКА ВІД ПЕРЕВЕДЕННЯ НА РОБОТУ В ІНШУ МІСЦЕВІСТЬ.

ГЛАВА 6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ВІДМОВІ ПРАЦІВНИКА ВІД ПЕРЕВЕДЕННЯ НА РОБОТУ В ІНШУ МІСЦЕВІСТЬ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
227

ГЛАВА 6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ВІДМОВІ ПРАЦІВНИКА ВІД ПЕРЕВЕДЕННЯ НА РОБОТУ В ІНШУ МІСЦЕВІСТЬ.

Згідно з п.10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про прак­тику розгляду судами трудових спорів» від 6.11.92 припинення трудового договору за п.6 ст.36 КЗпП при відмові працівника від продовження роботи із зміненими істотними умовами праці може бути визнане обгрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при провадженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою викликана змінами в організації вироб­ництва і праці (раціоналізацією робочих місць, введенням нових форм орга­нізації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій тощо).

Відмова працівника укласти контракт може бути підставою для припи­нення трудового договору за п.6 ст.36 КЗпП у тому разі, коли відповідно до законодавства така форма трудового договору для даного працівника була обов’язкова.

У тих випадках, коли підстави для зміни зазначених умов були, але пра­цівник, який відмовився від продовження роботи, не був попереджений за 2 місяці про їх зміну або звільнений до закінчення цього строку після попе­редження, суд відповідно змінює дату звільнення.

Встановивши при розгляді справи про поновлення на роботі особи, звільненої за п.3 чи п.4 ст.40 КЗпП, що підставою розірвання трудового до­говору стала відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці, викликаною змінами в організації виробництва і праці, і працівник не згоден працювати в нових умовах, суд вправі зі своєї ініціати­ви змінити формулювання причин звільнення на п.6 ст.36 КЗпП.

 

< Попередня  

f="/posibnuk/trud/486-robota/9268--7---------.html">Наступна >
 
Авторизація
Пошук