Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи Л. П. Грузінова, Трудові спори: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 104 с —

Л. П. Грузінова, Трудові спори: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 104 с —

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи

ТЕМА 2

РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРІВ У КОМІСІЇ

З ТРУДОВИХ СПОРІВ

Ситуаційні задачі

Задача № 1. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спо¬ри. Працівник акціонерного товариства Маслов звернувся в КТС із про¬ханням стягнути на його користь заробітну плату в подвійному розмірі за роботу у вихідні дні, оскільки інший день відпочинку за ці дні адмі¬ністрація акціонерного товариства відмовилася йому надати. КТС відмовила в проханні Маслова, бо він працює за контрактною формою трудового договору. Маслов звернувся у профспілкову організацію, проте його заяву щодо вирішення трудового спору не прийняли.

Які органи розглядають трудові спори працівників? Які трудові спори розглядаються у місцевому суді? Підготуйте заяву в КТС за ситуаційною задачею.

Задача № 2. Особливості розгляду трудових спорів. Науковий працівник звернувся до суду з позовною заявою про поновлення на ро¬боті й стягненні заробітної плати за час вимушеного прогулу. В по¬зовній заяві він зазначив, що адміністрація грубо порушила трудове законодавство, звільнивши його без попередньої згоди з профспілко¬вим органом. У суді науковому працівникові було відмовлено в розгляді позову.

Чому суд відмовив у розгляді позову наукового працівника?Які особливості розгляду трудових спорів прокурорсько-слідчих працівників?Як вирішити цей спір?

Задача № 3. Організація комісій з трудових спорів. Слюсар при¬ватного підприємства звернувся з заявою в КТС про стягнення різниці в заробітку за два попередні роки. У заяві він зазначив, що працювати на заводі він почав, коли йому виповнилося 16 років. До 18 років йому проводилася доплата до тарифної ставки робітника відповідного розряду. Проте, як стало йому відомо, цю доплату проводили щомісяця на 8 грн. менше. КТС відмовилася прийняти заяву, мотивуючи це тим, що в цьому випадку могло йтися про задоволення гро¬шових вимог лише за три місяці, що передують зверненню за розглядом спору. Проте він уже п’ятий місяць оде

ржує ставку дорослого робітника і за цей період ніяких претензій щодо оплати праці не заявив. Отже, КТС заяву прийняти не може, оскільки вона задоволенню не підлягає.

Чи може КТС відмовити у прийомі заяви щодо розгляду трудового спору, якщо не вбачає предмета спору?Які органи вирішують трудові спори працівників?Як вирішити цей спір?

Задача № 4. Компетенція КТС. Громадянин Сагайдачний мав стати до роботи 12 серпня в порядку переведення з іншого підприємства. Проте у встановлений день йому відмовили у прийнятті на роботу, мотивуючи це тим, що економіст, на чиє місце він був запрошений, напередодні відкликав свою заяву про звільнення з роботи. Сагайдачний звернувся в КТС за попереднім місцем роботи, але там йому відмовили в поновленні на роботі, оскільки на його місце вже прийняли іншого працівника.

Які трудові спори розглядає КТС? Який орган може розглядати цей трудовий спір?Як слід вирішити трудовий спір?

Задача № 5. Строки звернення до КТС і порядок прийняття заяви працівника. За систематичний випуск бракованої продукції громадянину Криворуку було оголошено догану. Крім того, за наказом директора із заробітної плати Криворука було утримано 100 грн. Ця сума склала вартість зіпсованих матеріалів. Криворук звернувся в КТС із заявою, в якій просив скасувати наказ про стягнення частини заробітку, оскільки, він уже поніс покарання у вигляді догани. КТС винесла рішення залишити наказ директора в силі, оскільки гроші вже утримані, але просити директора підприємства скасувати догану, щоб не притягати до відповідальності Криворука двічі.

Протягом якого часу працівник може звернутися до КТС? Який по¬рядок і терміни розгляду трудових спорів в КТС? Розв’яжіть цей трудовий спір. Підготуйте протокол засідання КТС щодо трудового спору.

Задача № 6. Порядок і строки розгляду спору в КТС. Внаслідок отриманого трудового каліцтва працівник став інвалідом, і йому була встановлена пенсія, що не покривала середнього заробітку, який він одержував до каліцтва. З прохання відшкодувати матеріальний зби¬ток, заподіяний через ушкодження здоров’я, працівник звернувся в КТС. Проте комісія йому відмовила прийняти заяву, порадивши звернутися безпосередньо до суду. Але й у суді працівникові відмо¬вили в прийомі заяви, оскільки він не подав доказів щодо врегулю¬вання трудового спору з організацією, до якої він пред’явив позов.

Які органи й у якому порядку повинні вирішити цей спір?Який строк і порядок розгляду трудового спору в КТС?

Задача № 7. Порядок прийняття рішень КТС. Громадянин Волін подав заяву про розірвання трудового договору за власним бажанням. Через місяць він звернувся за трудовою книжкою й розрахун¬ком. З’ясувалося, що наказу про його звільнення ще не видано, і через це його попросили зайти за 3 дні — у день видачі зарплати. Прийшовши знову за трудовою книжкою і розрахунком, він з’ясував, що за наказом він був звільнений через 20 днів після подачі заяви. Відпо¬відно бухгалтерія зробила розрахунок. Волін звернувся в КТС із заявою про доплату йому середнього заробітку за всі дні до фактичного розрахунку. У КТС заяву не прийняли, пославшись на те, що цей спір не підвідомчий КТС.

Хто і як повинний вирішити цей трудовий спір?

Задача № 8. Оскарження рішення КТС. Директор заводу звернув¬ся в профспілкову організацію щодо звільнення слюсаря Гуськова за прогул протягом усього робочого дня. Гуськов, запрошений на засідання профспілкового органу, пояснив, що він переплутав зміни. Він вважав, що необхідно вийти у другу зміну, у той час як за графіком його робота починалася у першу зміну. Профспілковий орган не по¬відомив адміністрацію підприємства про прийняте рішення у десятиденний строк і Гуськов був звільнений за п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Чи може працівник оскаржити своє звільнення і у який орган? Які наслідки незаконного звільнення працівника? Протягом якого строку профспілковий орган повинен прийняти рішення щодо дачі згоди на звільнення працівника з роботи?

Задача № 9. Термін і порядок виконання рішення КТС. Відповідно до посадових обов’язків експедитор ресторану “Реприза” Толкачова супроводжувала готову продукцію в торгову мережу. При перевірці документів за звітний період була встановлена розбіжність у них: кількість продукції, отриманої в ресторані, не збігалася з кількістю, зданою у торгову мережу, що призвело до недостачі на суму 307 грн. Директор ресторану передала матеріали по виявленій недостачі в слідчі органи. За відсутністю складу злочину в діях Толкачової кримінальна справа була припинена в стадії попереднього слідства.

Чи можна притягти Толкачову до повної матеріальної відповідаль¬ності? Як суд вирішить питання про матеріальну відповідальність Толкачової, яка одержує 90 грн. за місяць, має на утриманні двох неповнолітніх дітей і матір?

Задача № 10. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин. Фермерів цікавить таке питання: чи може бути підставою для відмови у прийнятті позовної заяви, пропуск встановлених строків звернення до суду і чи можуть бути поновлені судом ці строки?

Проаналізувати зміст cm. 225, 228, 233КЗпП, підготувати відповідь на запитання фермерів. Назвати строки звернення до КТС і суду. Чи можуть працівники фермерських господарств звертатися в КТС за вирішенням трудового спору?

Задача № 11. Сумісництво. Громадянці Шкурко запропонували працювати помічником адвоката за сумісництвом. При прийнятті її на роботу було встановлено обмеження щодо тривалості робочого часу. Шкурко цікавлять умови роботи за сумісництвом, у тому числі щодо тривалості роботи й право на щорічну відпустку.

Підготувати роз’яснення щодо умов роботи за сумісництвом. Чи може Шкурко звернутися за вирішенням трудового спору в КТС у разі ненадання їй щорічної відпустки?

Завдання для самостійної роботи

Завдання № 1. Які трудові спори належать до індивідуальних? Які зміни сталися в порядку вирішення індивідуальних трудових спорів?

Завдання № 2. Виконати, керуючись ст. 232 КЗпП, схему “Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах”.

Завдання № 3. Порівняти ст. 241-1 КЗпП та ст. 84-89 ЦПК і виз¬начити: якими одиницями часу вимірюються строки у трудових правовідносинах; які статті КЗпП визначають тиждень як одиницю часу; які одиниці часу використовуються при обчисленні строку трудово¬го чи колективного договору? Чи доцільно імперативно обмежувати перелік одиниць часу, якими обчислюються строки у трудовому законодавстві?

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук