На який термін призначаються пенсії за віком?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
115

На який термін призначаються пенсії за віком?

Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану здоров’я.

Хто має право на трудову пенсію.

Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно-корисною пра­цею, при додержанні інших умов, передбачених цим Законом:

а) особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, коопе­ративах (у тому числі за угодами цивільно-правового характеру), незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, або є членами колгос­пів та інших кооперативів (підприємств, організацій),– за умови сплати підпри­ємствами та організаціями страхових внесків до Пенсійного фонду України;

б) особи, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно її праці, – за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;

в) члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які не є членами та­ких спілок, – за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;

г) інші особи, які підлягають державному соціальному страхуванню;

д) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, особи начальницького і рядового складу фельд’єгерської служби Міністерства зв’язку України;

е) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні орди­натори, аспіранти, докторанти;

є) особи, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних чи гро­мадських обов’язків або у зв’язку з виконанням дій по рятуванню людського життя, охороні державної, колективної та індивідуальної власності, а також по охороні правопорядку;

<

p style="text-align: justify;">ж) особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медич­ного закладу потребує постійного стороннього догляду;

з) члени сімей осіб, вказаних у цій статті, і пенсіонерів з числа цих осіб – у разі втрати годувальника.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук