Головна Монографії та посібники Право соціального забезпечення Як оформити пенсію? Куди і які документи потрібно подати для одержання біженцями пенсії?

Куди і які документи потрібно подати для одержання біженцями пенсії?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
158

Куди і які документи потрібно подати для одержання біженцями пенсії?

Документи подаються до органу соціального захисту населення за міс­цем їх тимчасового проживання в такому складі:

– заява про призначення пенсії;

– копія посвідчення біженця, копія довідки, виданої органом міграцій­ної служби, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

– інші документи, передбачені законодавством України про пенсійне за­безпечення.

Рішення про призначення біженцю пенсії або про відмову в її призна­ченні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Розмір пенсії біженцям з числа осіб, які досягли пенсійного віку, встанов­леного законодавством України, а також інвалідам I та II групи встановлю­ється відповідно до статті 94 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

У разі коли між Україною та державою, громадянином якої є біженець, чи країною його постійного проживання укладено договір про пенсійне за­безпечення своїх громадян, ця особа отримує пенсію в порядку і розмірі, пе­редбачених таким договором.

Пенсія біженцям призначається органом соціального захисту населення за місцем їхнього тимчасового проживання та виплачується в установлено­му порядку з дня її призначення протягом терміну дії статусу біженця.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук