Головна Монографії та посібники Право соціального забезпечення Як оформити пенсію? Чи зберігається пенсія людині, яка переїхала на постійне проживання до інших країн?

Чи зберігається пенсія людині, яка переїхала на постійне проживання до інших країн?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
185

Чи зберігається пенсія людині, яка переїхала на постійне проживання до інших країн?

Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії не призначаються. Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне прожи­вання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від’їздом за кордон. За час перебування цих громадян за кордоном виплачуються тільки пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або професійного захворю­вання. Порядок переведення пенсій, призначених внаслідок трудового ка­ліцтва або професійного захворювання, в інші країни визначається Кабіне­том Міністрів України.

Пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або професійного зах­ворювання громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших кра­їн, переводяться Пенсійним фондом України, починаючи з дати припинен­ня її виплати громадянам в Україні.

Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером своєчасно, випла­чуються за минулий час не більше як за 3 роки перед зверненням за одер­жанням пенсії.

Переведення пенсій до інших країн провадиться щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, за курсом Національного банку України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук