Головна Монографії та посібники Податкове право Відповідальність юридичних осіб за податкові право Розділ З ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ // 3.1. Передмова до розділу

Розділ З ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ // 3.1. Передмова до розділу

Податкове право - Відповідальність юридичних осіб за податкові право
47

Розділ З

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

3.1. Передмова до розділу

Статтею 67 Конституції України чітко визначено обов'язок кожного громадянина України сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Але поряд з цим обов'язком платники податків - громадяни-підприємці наділені певними правами, які дозволяють цивілізовано спілкуватися з працівниками податкових органів: оскаржувати у разі незгоди їхні рішення щодо застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень, отримувати консультації з питань оподаткування, спілкуватися з керівними працівниками податкових органів різних рівнів тощо.

Перелік законодавчих та нормативних актів, що регламентують права платників податків у взаємовідносинах з податковими органами

1. Конституція України (ст.40);

2. Закон України від 24.12.93 № 3813-ХІІ "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" зі змінами і доповненнями (статті 12, 13, 14, 25);

3. Указ Президента України від 23.07.98 № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності";

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

5. Інструкція про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби, затверджена наказом Мінфіну України та ДПА України від 20.04.95 за N 28 та зареєстрована в Мін'юсті України 06.05.95 N 127/663 (із змінами і доповненнями);

6. Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене наказом ДПА України від 03.03.98№93, заре

єстроване в Мін'юсті України 17.03.98за№ 176/2616;

7. Інструкція про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 № 316;

8. Рекомендації щодо застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства про оподаткування, розроблені Мінфіном України та Головною Державною податковою інспекцією 22.03.94 N 04-115/10-1018.

Зупинимося більш детально на порядку реалізації платниками податків наданих їм прав.

Прийом громадян посадовими особами податкових органів.

Розгляд письмових звернень

Особистий прийом відвідувачів проводить: керівник податкового органу, його заступники, керівники управлінь та відділів.

Дні та години прийому визначаються графіком, який затверджується керівником податкового органу (графік прийому вивішено на стенді загальної інформації в кожному податковому органі).

Керівний працівник під час особистого прийому відвідувачів розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обгрунтоване роз'яснення та забезпечує усунення помилок і порушень при їх наявності.

У тих випадках, коли для вирішення поставлених питань необхідно провести спеціальну перевірку, одержати додаткові матеріали або вжити інших заходів, відвідувачі повинні залишити письмову заяву.

Письмові заяви відвідувачів, що надійшли під час особистого прийому, передаються до загального відділу (канцелярії) разом із відповідними дорученнями, їх реєстрація та облік проводиться відповідно до встановленого порядку.

Письмові звернення громадян (пропозиції, заяви, скарги) розглядаються у відповідності до вимог Закону України від 02.10.96 N 393/ 96-ВР "Про звернення громадян".

У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше, ніж через 10 днів після його надходження.

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень податкових органів, вони у термін, який не перевищує 5 днів від дня реєстрації, пересилаються відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, авторство якого неможливо встановити, вважається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також за умови звернення осіб, визначених недієздатними.

Звернення розглядаються та вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені питання неможливо, заступник керівника податкового органу у відповідності до розподілу функціональних обов'язків встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються особисто керівником податкового органу, а за його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки.

В державній податковій адміністрації України з 1 січня 1999 року працює громадська приймальна, де за встановленим графіком проводять прийом всі керівні працівники ДПА України (голова, його заступники, начальники управлінь). Прийом відвідувачів проводиться за попереднім записом за телефонами: 212-54-65; 247-36-72; 247-36-73.'

До керівних працівників ДПА України слід звертатися для вирішення тих питань, на які громадянин не отримав відповіді при зверненні до податкового органу районного, міського або обласного рівня.

Телефон довіри

В підрозділах по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА України, Автономної Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлено "телефон довіри". Номер "телефону довіри" розміщено на стенді щодо прав та обов'язків платників податків кожного податкового органу. Телефон довіри ДПА України: 212-24-89.

Зателефонувавши за номером "телефону довіри", громадянин може повідомити (відкрито або анонімно) про протиправні дії працівників податкових органів, про зловживання ними службовим становищем.

Такі повідомлення чітко реєструються в спеціальному журналі, своєчасно перевіряються, по результатах перевірки керівництвом приймаються відповідні рішення.

"Телефон довіри" працює в режимі безпосереднього спілкування з працівниками підрозділу по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби з 9 до 18 години в робочі дні, в вихідні дні та позаробочий час працює встановлений автовідповідач.

Розглядом скарг на дії податкових органів та їх посадових осіб, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ № 86/7/31-0217 від 05.01.2000. Стосовно прав платників податків у взаємовідносинах з податковими органами //"Налоговьій-банковский-таможенньїй консультант" — 2000.-№3виявленням причин, що призвели до таких скарг, виявленням та упередженням фактів корупції в органах державної податкової служби, крім згаданих вище підрозділів податкової служби, займаються також підрозділи податкової міліції та внутрівідомчого контролю.

За результатами цієї роботи зазначені підрозділи готують пропозиції з питань притягнення до відповідальності працівників, чиї дії призвели до надходження обгрунтованих скарг, а також пропозиції щодо скасування накладених санкцій відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Консультаціїз питань оподаткування

Отримати усну або письмову консультацію з питань оподаткування платники податків мають можливість насамперед у відділі (секторі) по роботі з платниками податків державної податкової інспекції за місцем їхньої реєстрації. В разі, якщо платник не отримав вичерпної відповіді на поставлене запитання в районній або міській податковій інспекції, він має можливість звернутися в аналогічний підрозділ вищестоящого за рівнем податкового органу (ДПІ міста, ДПА області, ДПА України).

Практично в кожному крупному місті - обласному центрі, а також в містах Києві і Севастополі діє інформаційно-довідкова телефонна служба з питань оподаткування. В цю службу можна звернутися, зателефонувавши за номером 007, і отримати відповіді на запитання, що стосуються термінів подання податкової звітності і сплати податків; інформації про законодавчі та нормативні акти, якими слід керуватися при обчисленні податків, а також інших питань, які не потребують вивчення статутних та бухгалтерських документів платника податків.

Консультацій з бухгалтерського обліку служба не надає.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук