Що таке «правоохоронні органи»?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
90

Що таке «правоохоронні органи»?

В Україні існує система правоохоронних органів, оперативні підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дорозслідувальну пере­вірку, розслідування кримінальних справ після їх порушення. Цими підроз­ділами є:

. У Міністерстві внутрішніх справ України - кримінальна, транспортна та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організова­ною злочинністю, забезпечення безпеки працівників суду, правоохо­ронних органів і учасників кримінального судочинства;

. У Служби безпеки України - розвідка, контррозвідка, військова контррозвідка, захист національної державності, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні, внутрішньої безпеки, оперативного документування, бороть­би з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

. У Прикордонних військах України - розвідувальний орган Державно­го комітету у справах охорони державного кордону України, підрозділи з оперативно-розшукової роботи;

. В Управлінні державної охорони - підрозділ оперативного забезпечен­ня охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;

. В органах державної податкової служби - оперативні підрозділи по­даткової міліції;

. В органах і установах Державного департаменту України з питань ви­конання покарань - оперативні підрозділи;

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськи­ми, приватними організаціями та особами забороняється.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук