1.2.1 Легалізація документів

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
86

1.2.1 Легалізація документів

На території України співзасновником підприємства може виступати не тільки фізична особа — іноземець. Це може бути й будь-яке іноземне підприємство. Якщо це ваш випадок, перш ніж йти до державного реєстратора вам додатково до "стандартного пакета документів" необхідно буде підготувати документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаход­ження. Це може бути витяг із торговельного реєстру, банківського або судово­го реєстру. Вид документу залежатиме від конкретної країни, тому краще, як­що підготовку цього документа ви доручите своєму іноземному партнеру. Во­чевидь він краще розуміється на законодавстві своєї країни.

Проте вам також не доведеться сидіти, склавши руки. Вашим завданням буде забезпечити легалізацію відповідних документів у встановленому в зако­нодавстві України порядку. Для того щоб спростити це завдання, зупинимось трохи на питанні легалізації іноземних документів.

Насамперед, що таке легалізація? Це процес надання юридичної сили до­кументам, які були оформлені (видані) в іншій країні.

Для легалізації документів ви можете використати два способи:

проставлення апостиля;

консульська легалізація.

Апостиль — це спеціальний штамп, який проставляють на офіційних до­кументах. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і автен­тичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено документ.

Одразу порадимо вам використовувати саме перший спосіб, оскільки він потребує значно менше зусиль. Про проставлення апостилю доведеться подба­ти вашому іноземному партнеру, який повинен буде звернутися до компетент­ного органу своєї держави відповідно до діючої процедури. Рекомендуємо вам також завчасно подбати про переклад докум

ентів на українську мову і про легалізацію таких документів. Хоча формальної вимоги щодо перекладу відповідних документів, які подають державному реєстратору, не існує, на практиці державні реєстратори воліють мати справу з українським або російським текстом. Тому, якщо документи не перекласти, можуть виникнути проблеми з державною реєстрацією.

Майте на увазі, не всі країни визнали такий спосіб легалізації документів, як проставлення апостилю. Тому не завжди ви зможете ним скористатися. По­вний перелік країн, на які поширюється такий спосіб легалізації, ви можете віднайти в Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних доку­ментів (Гаага, від 5 жовтня 1961 р.). Ви також не зможете використати такий метод, якщо ваш іноземний партнер з Бельгії чи Федеративної Республіки Німеччина. Ці країни висловили заперечення проти приєднання України до згаданої Конвенції, і тому на території України не приймаються документи цих країн, завірені апостилем.

У випадках, коли використання апостилю неможливе, доведеться легалізовувати документи шляхом консульської легалізації.

Для консульської легалізації Вам необхідно буде подати документи до де­партаменту консульської служби МЗС України. При цьому такі документи по­винні бути засвідчені в МЗС країни походження документа та її дипломатич­ного представництва в Україні.

Інший варіант — ваш іноземний партнер може подати документи на ле­галізацію в дипломатичну установу України, яка розташована в його країні.

За консульську легалізацію необхідно буде сплатити збір, розмір якого ви можете дізнатися в департаменті консульської служби МЗС України.

Тут також слід зазначити, що з деякими країнами Україна підписала міжнародні договори, які передбачають відмову від будь-якого додаткового засвідчення офіційних документів. До таких країн відносяться: Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Естонія, Польща, Білорусь, Киргизія, Туркменистан, Латвія, Монголія, Вірменія, Молдова, Узбекистан, Чехія, В'єтнам, Грузія, Росія, Литва, Угорщина, КНР. Якщо ваш іноземний партнер — з однієї із цих країн, документи можна взагалі не легалізувати. Єдине, що необхідно буде зро­бити, — це перекласти документ та засвідчити його нотаріально.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук