Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 1.4.4 Про деякі особливості оподаткування при внесенні майнових інвестицій у статутний (складений) капітал

1.4.4 Про деякі особливості оподаткування при внесенні майнових інвестицій у статутний (складений) капітал

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
229

1.4.4 Про деякі особливості оподаткування при внесенні майнових інвестицій у статутний (складений) капітал

Як власник підприємства вам слід мати уявлення про особливості оподат­кування при внесенні майнових інвестицій у статутний (складений) капітал. Почнемо з питання сплати ввізного мита при ввезенні в Україну майна, яке є внеском до статутного капіталу.

Як ви вже зрозуміли, ви маєте право на пільгу з цього платежу, а для її от­римання необхідно пройти низку процедур. Крім того, ви маєте знати, що одержання цієї пільги накладає на вас певні обмеження щодо використання майна, що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутно­го (складеного) капіталу підприємства. Майте на увазі, протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства, відчуження та­кого майна є небажаним. У разі такого відчуження, у тому числі у зв'язку з при­пиненням діяльності підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), ви повинні будете повністю сплатити ввізне мито, на яке отримали пільгу. При цьому розмір мита обчислюється виходячи з митної вартості май­на, перерахованої у валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на день відчуження майна.

Тепер про інші неприємні речі.

З 2005 року операції по ввезенню з-за меж митного кордону України на митну територію України товарів (майна) за договорами, які передбачають їх обмін на корпоративні права, є об'єктом оподаткування ПДВ.

Що це означає для новоствореного підприємства, в статутний капітал якого іноземний інвестор робить майновий вклад? Це означає, що при розмитненні такого майна необхідно буде сплатити ПДВ. Розмір податку розрахову­ють виходячи з вартості майна, зазначеної у вантажно-митній декларації. При цьому сплатити необ

хідно буде "живими" грошима, оскільки права видавати податковий вексель новостворені підприємства не мають.

У подальшому сплачену суму ви можете включити до складу податкового кредиту, зменшивши таким чином суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюд­жету за результатами господарської діяльності. Однак майте на увазі, таку мож­ливість ви матимете лише при виконанні певних умов.

Головна з них — підприємство до моменту отримання майнового вкладу повинно зареєструватися платником ПДВ. Тільки тоді воно матиме право на податковий кредит. Це означає, що вам доцільно спочатку зареєструватися в податковому органі як платник ПДВ, а потім вже вносити майно як вклад до статутного (складеного) капіталу. Вочевидь, вам краще домовитися про це з іноземним партнером заздалегідь.

Інша умова — наявність документів, що підтверджують право на податко­вий кредит. У вашому випадку це буде вантажна митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку на додану вартість при ввезенні товару.

Джерела юридичної інформації: статті 1-5, 16-17 Закону України "Про ре­жим іноземного інвестування" від 09.03.96 № 93/96-ВР; Положення про порядок іноземного інвестування в Україні, затверджене постановою Правління НБУ Ук­раїни від 10.08.2005 № 280; Лист Департаменту платіжних систем НБУ від 22.06.2005 № 25-112/973-6302 "Про деякі питання інвестиційної діяльності в Ук­раїні"; Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений по­становою Правління НБУ України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378); Порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іно­земного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також: за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 937; Порядок підтвердження органа­ми державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне вне­сення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також: за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, затверджений наказом ДПА України від 29.06.2005 № 238; Положен­ня про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затверджений поста­новою Кабінету Міністрів України

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук