3.4.4 Як одержати разову (індивідуальну) ліцензію

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
122

3.4.4 Як одержати разову (індивідуальну) ліцензію

Якщо у випадку тимчасового зупинення ваше "зовнішньоекономічне життя" повністю припиняється, то при індивідуальному режимі ліцензування воно може продовжуватися. Як ми зазначали вище, при накладенні такої санкції ви зможете здійснювати зовнішньоекономічні операції. Однак для цьо­го на кожну окрему операцію необхідно буде одержувати разову (індивідуаль­ну) ліцензію. Як це зробити, ми й спробуємо пояснити у цьому розділі.

Насамперед, визначимось з тим, що таке окрема зовнішньоекономічна операція. Відповідно до законодавства під нею розуміють комплекс дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та іноземного суб'єкта господарської діяль­ності, який включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг).

Наприклад, ваш іноземний партнер відповідно до договору поставив вам товар, а ви за нього розрахувались. Це одна окрема зовнішньоекономічна операція. Якщо ж відповідно до договору ваш партнер постачає товар частинами, то це вже буде декілька окремих операцій (незалежно від того, чи ви оплачуєте товар одноразово, чи частинами).

За разовою (індивідуальною) ліцензією вам доведеться звернутися до Міністерства економіки України (управління нетарифного регулювання) або до відповідних управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських дер­жавних адміністрацій, Міністерства економіки Автономної Республіки Крим.

Знайте, що в місцевих органах влади вам видадуть ліцензію тільки у ви­падках:

здійснення експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 40 тис. доларів США;

здійснення експортно-імпо

ртних (бартерних) операцій, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 250 тис. доларів США — у разі по­ставки товару в рахунок попередньої оплати — при експорті, або попе­редньої поставки товару — при імпорті.

У будь-якому випадку, якщо ви плануєте укласти договір з іноземним суб'єктом господарювання, до якого застосовані спеціальні санкції, за разовою (індивідуальною) ліцензією вам доведеться звернутися до Мінекономіки.

Визначившись з державним органом, який може видати ліцензію, вам не­обхідно буде підготувати необхідні документи.

Документи, що подаються для одержання разової (індивідуальної) ліцензії:

лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяль­ності на офіційному бланку;

заявка на ліцензію за встановленою формою (можна отримати в органі ліцензування);

копії контракту, специфікацій, додатків та інших документів, які є невід'ємними частинами контракту, засвідчені керівником підприємства;

копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена керівником підприємства;

сертифікат про походження товару, виданий Торгово-промисло­вою палатою або регіональними торгово-промисловими палата­ми, з визначенням коду товару за ТН ЗЕД — подається тільки для одержання ліцензій на експорт товарів.

Крім перелічених вище, за власним бажанням ви маєте право надати до­кументи та інформацію, які засвідчують ужиття вами практичних заходів щодо припинення правопорушення, за яке до вас застосували санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування. В багатьох випадках корисно також на­дати висновок експертної організації про відповідність контрактної ціни рівню цін кон'юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (вико­нуються, надаються) за конкретною зовнішньоекономічною операцією. Такі документи та інформація збільшують ваші шанси одержати разову (індивіду­альну) ліцензію.

Подані вами документи реєструють у спеціальному журналі. День такої реєстрації вважається днем подання заявки на ліцензію. Протягом наступних 15 робочих днів відповідний державний орган повинен прийняти рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі:

невідповідності поданих документів чинному законодавству України;

невідповідності контрактних цін рівню цін кон'юнктури ринку;

одержання Мінекономіки від органів державної влади та контролю інформації про невжиття вами заходів щодо приведення своєї діяль­ності у сфері ЗЕД у відповідність з вимогами чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей з-за кордону.

Таке рішення обов'язково мають оформити письмово. За потреби ви мо­жете оскаржити його до суду.

Якщо по вашій заявці прийняли позитивне рішення, необхідно буде спла­тити до Державного бюджету збір за видачу разової (індивідуальної) ліцензії. Розмір такого збору залежить від суми зовнішньоекономічного договору і ста­новить 0,2 відсотка вартості товарів (продукції, робіт, послуг), що постачаються (надаються) за таким договором. При цьому перерахунки валюти здійснюються за курсом, встановленим Національним банком України на дату платежу.

Копію платіжного доручення необхідно буде пред'явити при отриманні оформленої ліцензії.

Працюючи в режимі індивідуального ліцензування, пам'ятайте декілька важливих речей:

Разову (індивідуальну) ліцензію видають лише на період, потрібний для здійснення зовнішньоекономічної операції. Тому ви повинні дуже чітко спрацювати з вашим іноземним партнером. Якщо ви не всти­гаєте завершити операцію протягом зазначеного у разовій ліцензії періоду, вам необхідно буде переоформити ліцензію.

Договори суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосо­вано спеціальну санкцію — режим індивідуального ліцензування, ма­ють містить усі істотні умови договору, які мають бути погоджені сторонами. Будь-які зміни чи доповнення до зазначених договорів, що змінюють зазначені істотні умови, потребують отримання нової разової (індивідуальної) ліцензії. При цьому раніше видана разова (індивідуаль­на) ліцензія анулюється.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук