Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 3.5.1 Про обмеження строків проведення деяких операцій, пов'язаних з валютними розрахунками

3.5.1 Про обмеження строків проведення деяких операцій, пов'язаних з валютними розрахунками

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
202

3.5.1 Про обмеження строків проведення деяких операцій, пов'язаних з валютними розрахунками

При здійсненні зовнішньоекономічних операцій пам'ятайте, що строк проведення деяких з них обмежено законодавством України.

Так, максимальний строк зарахування "експортної" валютної виручки 90 календарних днів. Це означає, що після митного оформлення продукції, що експортується, ваш іноземний партнер повинен розрахуватися з вами за таку продукцію протягом зазначеного вище строку. Це саме стосується й експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності. Для них відлік строку почи­нається з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує вико­нання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. В про­тивному випадку буде вважатися, що ви не повернули валютну виручку в Ук­раїну. Законодавство України дозволяє перевищувати зазначений строк тільки за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Подібна вимога встановлена й для імпортних операцій. Якщо за умовами договору на імпорт продукції (робіт, послуг) ви здійснили попередню оплату вашому іноземному партнеру, він повинен здійснити поставку продукції (робіт, послуг) протягом 90 календарних днів. Відлік строку у таких випадках почина­ють від дня здійснення авансового платежу або виставлення векселя на ко­ристь постачальника. Імпортні операції з перевищенням цього строку можливі лише за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Перевищення зазначених вище строків при експорті та імпорті допус­кається також при виникненні форс-мажорних обставин. Однак вам доведеть­ся підтвердити їх виникнення. Для цього необхідно отримати відповідну довідку Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації (ор­гану) країни розташування сторони договору або третьої країни від

повідно до умов договору. І пам'ятайте, перебіг зазначених строків зупиняється лише на період дії форс-мажорних обставин і поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.

Порушення строків проведення операцій розглядається як серйозне пра­вопорушення. Воно матиме наслідком стягнення пені за кожний день прост­рочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті. Тобто, наприклад, місяць за­тримки буде вам коштувати близько 10% суми.

Однак і це ще не всі "строкові обмеження". Знайте, що валюту, яку ви придбали для розрахунків по зовнішньоекономічному договору, необхідно пе­рерахувати іноземному партнеру протягом 5 робочих днів від моменту її зара­хування на ваш рахунок. Якщо ви цього не зробите, банк продасть таку валю­ту на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивну кур­сову різницю (різниця в гривнях між сумою, за яку куплена валюта, та сумою, за яку вона продана) перерахують до Державного бюджету України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук