Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 4.1 Загальна інформація // 4.1.1 Базові поняття митного законодавства

4.1 Загальна інформація // 4.1.1 Базові поняття митного законодавства

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
74

4.1 Загальна інформація

4.1.1 Базові поняття митного законодавства

Вище ми вже декілька разів вжили термін митне оформлення. Тепер саме час розкрити його суть. митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріплен­ням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що пе­реміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.

Тобто митне оформлення — це певні дії митного органу, які він здійснює після (або під час) митного контролю товарів. Від цих дій значною мірою зале­жить подальша доля товарів, які ви переміщуєте через митний кордон України, а також обсяг ваших зобов'язань перед державою щодо сплати податків і обов'язкових митних зборів.

Митний контроль — це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм актів законодавства з питань митної справи. До таких заходів належать:

перевірка документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

митний огляд (огляд та переогляд товарів і транспортних засобів, осо­бистий огляд громадян);

облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;

перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знахо

дитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадить­ся діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом.

Майте на увазі, митники мають право самостійно визначати форму та об­сяг контролю, який буде достатнім для забезпечення додержання законодавства. Тому сьогодні ви можете спілкуватися з митником п'ять хвилин, а завтра митне оформлення аналогічної партії товару займе у вас декілька днів. Як то кажуть, "раз на раз не приходиться".

У багатьох випадках навіть після оформлення та пропуску товарів через мит­ний кордон України митні органи можуть здійснювати за такими товарами мит­ний контроль. Наприклад, вони можуть перевірити, чи не порушили ви строки, на які оформлено тимчасове ввезення товарів, чи переробили ви сировину, яка оформлена в режимі "переробка на митній території України" і т. д. Знайте, тільки 4 з 13 існуючих митних режимів (про митні режими йтиметься далі) не передбача­ють перебування товарів під митним контролем після митного оформлення:

імпорт;

реімпорт;

експорт;

реекспорт.

Результати митного контролю фіксуються в тій чи іншій формі, зокрема однією з таких форм є митна декларація.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук