Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Які типові різновиди антиконкурентних дій органів влади та управління?

Які типові різновиди антиконкурентних дій органів влади та управління?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
163

Які типові різновиди антиконкурентних дій органів влади та управління?

Одним із типових різновидів антиконкурентних дій органів державної влади є примушування підприємців вступати до господарських об'єднань. Нерідко трапляються і факти встановлення заборони на ре­алізацію товарів з одного регіону в інший, що є одним із проявів регіонального монополізму. Причому іноді шляхом видання підзаконних нормативних актів місцеві органи державної влади встановлюють такі заборони та економічні санкції за вивіз підприємцями продукції за межі регіону. Ці незаконні дії не тільки значною мірою обмежують свободу підприємницької діяльності, але й ведуть до руйнування або заподіяння відчутної шкоди міжрегіональним господарським зв'язкам, сприяючи відокремленню регіонів.

Як свідчить практика, головною причиною антиконкурентних дій є об'єднання в особі одного органу функцій державного управління та гос­подарської діяльності. За таких умов природним є бажання цих органів створити своїм підрозділам привілейовані умови в порівнянні з іншими підприємцями, які займаються аналогічною діяльністю.

Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління і контролю залишаються одним із найпоширеніших видів порушень антимонопольного законо­давства. Це пояснюється повільними темпами відходу частини держав­них органів, особливо регіонального і місцевого рівня, а також різних об'єднань, від адміністративних методів керування, їх прагненням пере­класти труднощі економічної кризи на плечі підприємців. Традиції ко­мандно-адміністративної системи, бажання частини керівників тримати під безпосереднім контролем діяльність підприємств незалежно від форм власності, правовий нігілізм, рецидиви якого все ще мають місце, призводить до обмеження законних прав деяких підприємців і наданню неправомірних переваг іншим, невипр

авданих заборон і обмежень підприємницької діяльності.

Так, останнім часом найбільш поширеними дискримінаційними діями, що були викриті та припинені органами Антимонопольного комітету Ук­раїни, виявилось обмеження прав суб'єктів господарювання щодо прид­бання і реалізації товарів, насамперед сільськогосподарської продукції, продуктів харчування. Порушення виявлені майже у всіх регіонах України.

Органами Антимонопольного комітету, зокрема, виявлено і припине­но низку випадків неправомірного адміністративного втручання у поря­док укладання договорів між суб'єктами господарювання, що істотно об­межувало їхні законні права.

"У" міськвиконком своїм рішенням "Про стан і організацію торгівлі на колгоспних ринках м. "У" зобов'язав адміністрацію колгоспного ринку укладати договори на оренду помешкань тільки з організаціями, за­реєстрованими у м. "У".

Рішенням міської ради "Про порядок торгівлі на території міста суб'єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані у м. "У" підприємства, установи, організації, не зареєстровані в м. "У", і фізичних осіб було зобов'язано реалізацію товарів проводити через торгові точки суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих у місті і на міських ринках, або придбати у виконкомі патент на право здійснення торгово-посередницької діяльності на території міста. Цим же рішенням суб'єктів підприємницької діяльності, які придбали об'єкти торгівлі шляхом вику­пу або за конкурсом, зобов'язано укладати договори на реалізацію то­варів від суб'єктів підприємницької діяльності, не зареєстрованих у місті.

Такі дії "У" міської ради та її виконкому територіальним відділенням Ан­тимонопольного комітету України кваліфіковано за п. 7 ст. 6 Закону Ук­раїни "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" як обмеження прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів.

Оскільки "У" міська рада проігнорувала розпорядження територіально­го відділення Антимонопольного комітету щодо приведення рішень у відповідність до вимог чинного законодавства, відділення Комітету пода­ло позовну заяву в арбітражний суд області про визнання недійсними відповідних пунктів зазначених рішень. Позов задоволено.

Розпорядженням голови "П" райдержадміністрації "Х" області була за­проваджена обов'язкова перевірка текстів бартерних угод та їх реєстрація в юридичному відділі райдержадміністрації. Бартерні угоди, укладені без відома райдержадміністрації, вважалися недійсними.

Головою "Ч" райдержадміністрації "Х" області було прийнято розпоря­дження "Про порядок укладення договорів на виконання сільгоспробіт та реалізацію продукції підприємствами району", яким передбачалося, що реалізація сільгосппродукції за межі області має здійснюватися за погод­женням із райдержадміністрацією та обласним управлінням сільського господарства.

Внаслідок надання територіальним відділенням Антимонопольного комітету рекомендацій до зазначених рішень внесені відповідні зміни [7].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук