Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Чи може бути оскаржене підприємцем застосування санкцій антимонопольними органами?

Чи може бути оскаржене підприємцем застосування санкцій антимонопольними органами?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
187

Чи може бути оскаржене підприємцем застосування санкцій антимонопольними органами?

Застосування санкцій органами Антимонопольного комітету України може бути оскаржене у судовому порядку.

Так, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету Ук­раїни (далі - Відділення) звернулося до арбітражного суду області з позо­вом про стягнення з автотранспортного підприємства (далі - АТП) суми неправомірно отриманого прибутку і штрафу за це порушення.

В свою чергу АТП справило зустрічний позов про визнання недійсним постанови Відділення щодо застосування санкцій.

Рішенням арбітражного суду області в позові Відділенню відмовлено, а зустрічний позов задоволений у зв'язку з відсутністю в діях АТП пору­шень антимонопольного законодавства, зокрема абзацу 2 статті 4 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

Постановою голови арбітражного суду області рішення залишене в силі.

Відділення не погодилося з рішеннями за справою, і звернулося в су­дову колегію Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ух­вал, постанов із заявою, в якій просило скасувати рішення і постанову арбітражного суду області, задовольнити його позов і відмовити АТП у задоволенні зустрічного позову. При цьому Відділення посилалося на пропуск АТП 30-денного терміну, встановленого вищеназваним Зако­ном для оскарження постанов Відділення, а також на те, що зустрічний позов АТП за ст. 60 Арбітражного процесуального кодексу України не підлягав розгляду спільно з основним, оскільки не пов'язаний із предме­том суперечки.

Перевіривши матеріали справи, судова колегія встановила:

Перевірка дотримання АТП вимог

антимонопольного законодавства, проведена Відділенням, виявила порушення абз. 2 ст. 4 згаданого Закону у вигляді нав'язування контрагенту за договором додаткових дис­кримінаційних умов, що не відносяться до предмета договору. За це пору­шення постановами Відділення на АТП нарахований штраф і запропоно­вано повернути неправомірно отриманий прибуток.

Як випливає з матеріалів справи, предметом укладених з АТП договорів підряду був вивіз побутового сміття з об'єктів замовників, ремонт і заміна контейнерів для вивозу сміття.

Тариф на ремонт контейнерів установлений наказом по АТП на підставі рішення міської ради за попереднім узгодженням із Міським уп­равлінням житлово-комунального господарства, що відповідає вимогам ст. 23 Закону України "Про підприємства в Україні" і ст. 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення", тобто у встановленому порядку.

У зв'язку з цим арбітражний суд області правомірно дійшов висновку про відсутність у діяльності АТП будь-яких ознак нав'язування замовникам додаткових дискримінаційних умов, що не відносяться до предмета договору, і пов'язану з цим безпідставність застосування санкцій.

Не може бути прийняте до уваги і посилання Відділення на порушення 30-денного терміну на оскарження його постанови, встановленого пунк­том 1 ст. 24 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущен­ня недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" для звер­тання до арбітражного суду із заявою про скасування чи зміну цілком або частково рішень органів Антимонопольного комітету, оскільки зазначе­ний строк не є присічним. У протилежному випадку таке трактування правової норми обмежувало б конституційне право АТП на судовий за­хист, гарантований Законами України "Про підприємства в Україні" та статтею 1 Арбітражного процесуального кодексу України".

Необгрунтованим визнається також твердження Відділення про непра­вомірність спільного розгляду основного та зустрічних позовів, оскільки єдиною підставою їх виникнення з'явилося застосування Відділенням санкцій, накладених його постановами, що свідчить про наявність безпо­середнього причинного зв'язку між позовними вимогами сторін у справі і про обгрунтованість їх об'єднання з метою спільного всебічного роз­гляду справи (ст. 60 Арбітражного процесуального кодексу України).

З урахуванням викладеного судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвалень, постанов не знайшла підстав для скасування або зміни рішень, що були прийняті по справі [8].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук