12.6. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
125

12.6. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя.

СК України закріплює такі особисті немайнові права та обов'язки подружжя.

Одним з основних немайнових прав дружини є право на материнство, і відповідно чоловіка — право на батьківство. Небажання чоловіка або жінки мати дитину або нездатність його до зачаття дитини може бути причиною розірвання шлюбу.

Позбавлення жінки або чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв'язку з виконанням нею конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо неї є підставою для від­шкодування завданої ним моральної шкоди.

Вагітній дружині мають бути створені у сім'ї умови для збереження її здоров'я та народження здорової дитини.

Дружині-матері мають бути створені у сім'ї умови для поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків.

Відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження ди­тини може бути причиною розірвання шлюбу.

До особистих немайнових прав дружини та чоловіка належить:

право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань;

право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку;

право на вибір прізвища (якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік збе­регли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідно­го органу за місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя; у разі зміни прізвища державний орган реєстрації актів цив

ільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб);

право на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї;

право на особисту свободу.

Розкриємо їх детальніше. Дружина, чоловік мають право розподілити між собою обов'язки в сім'ї. Дружина, чоловік повинні утверджувати повагу до будь-якої праці, яка здійснюється в інтересах сім'ї. Усі найважливіші питання життя сім'ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. Дружина, чо­ловік мають право противитися усуненню їх від вирішення питань життя сім'ї. Вважається, що дії одного з подружжя стосовно життя сім'ї вчинені за згодою другого з подружжя.

Право на особисту свободу проявляється, зокрема, у можливості чоловіка і дру­жини вільно обирати місце свого проживання. Дружина та чоловік мають право вживати заходів, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, щодо підтримання шлюбних відносин. Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушування до припинення шлюбних відно­син, примушування до їх збереження, в тому числі примушування до статевого зв'язку за допомогою фізичного або психічного насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на особисту свободу і може мати наслідки, встановлені законом.

Серед особистих немайнових обов'язків подружжя Сімейний кодекс України називає обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю. Дружина та чоловік зо­бов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопо­моги. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері, а дружина — до батька. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній. Подружжя зобов'язано спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук