Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 12.17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Юридична допомога у таких справах.

12.17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Юридична допомога у таких справах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
329

12.17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Юридична допомога у таких справах.

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавлени­ми батьківського піклування. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування — над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених ЦК України.

Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздат­на особа. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дити­ни, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотични­ми засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини.

Якщо дитина постійно проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, функції опікуна та піклувальника щодо неї поклада­ються на адміністрацію цих закладів.

Орган опіки та піклування контролює умови утримання, виховання, навчан­ня дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:

на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;

на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на по­вагу до її людської гідності;

на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина має пра­во на його отримання від

повідно до закону;

на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втра­тою годувальника.

Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право:

на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до її людської гідності;

на збереження права користування житлом, у якому вона раніше прожива­ла. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;

на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі.

Влаштування дитини до закладу не припиняє права дитини на аліменти, пен­сії, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

Опікун, піклувальник зобов'язаний виховувати дитину, піклуватися про її здо­ров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дити­ною повної загальної середньої освіти. Опікун, піклувальник має право само­стійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.

Опікун, піклувальник має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду. Опікун, піклу­вальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам ди­тини.

Цивільні права та обов'язки опікуна, піклувальника встановлюються ЦК України. Обов'язки з опіки та піклування щодо дитини виконуються опікуном та піклувальником безоплатно.

Опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках, встановлених ЦК України.

Особа може бути звільнена від обов'язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених ЦК України, а також тоді, коли між опікуном, піклуваль­ником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук