Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
80

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 1993 р. № 302

Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про адвокатуру» Кабінет Міністрів України постановляє:1. Затвердити Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань, що додається.2. Установити, що за реєстрацію адвокатських об'єднань справляється плата в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.За видачу адвокатському об'єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми. Вся сума плати зараховується до державного бюджетуПрем'єр-міністр України Л. КучмаМіністр Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко

ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 27 квітня 1993 р. № 302ПОЛОЖЕННЯпро порядок реєстрації адвокатських об'єднань

1. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про адвокатуру», реєстрація адвокатських колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань провадиться у Мін'юсті.2. Для реєстрації адвокатського об'єднання до Мін'юсту подаються:1) заява, підписана уповноваженим представником об'єднання;2) статут адвокатського об'єднання;3) установчий договір чи протокол зборів адвокатів про створення адвокатського об'єднання;4) дані про кількісний склад адвокатського об'єднання, наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю;5) документ про внесення плати за реєстрацію.3. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання розглядається у місячний термін від дня надходження всіх необхідних документів.4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі рішення про: реєстрацію адвокатського об'єднання;відмову в реєстрації адвокатського об'єднання; залишен

ня заяви без розгляду.5. У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видається свідоцтво про реєстрацію, зразок якого додається*.6. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єднань.У Реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва адвокатського об'єднання і місце його знаходження, дата реєстрації об'єднання, відомості про зміни, що сталися в статутних документах, сума внесеної плати.7. Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адвокатського об'єднання, суперечать законодавству України, приймається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові.Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.8. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у п. 2 цього Положення, про що Мін'юст повідомляє заявника протягом часу встановленого для розгляду заяв.У разі усунення причин, на підставі яких було внесено рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в порядку і термін, встановлені цим Положенням.9. Про зміни, що сталися в статутних документах, про припинення діяльності, і також про зміну адреси адвокатське об'єднання повідомляє Мін'юст у 5-денний термін для внесення необхідних змін до Реєстру адвокатських об'єднань.10. У разі припинення діяльності адвокатського об'єднання приймається рішення про виключення його з Реєстру адвокатських об'єднань.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук