Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 1.22. Припинення адвокатської діяльності. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції та органами місцевого самоврядування. Спілки та асоціації, в які можуть об'єднуватися адвокати.

1.22. Припинення адвокатської діяльності. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції та органами місцевого самоврядування. Спілки та асоціації, в які можуть об'єднуватися адвокати.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
368

1.22. Припинення адвокатської діяльності. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції та органами місце­вого самоврядування. Спілки та асоціації, в які можуть об'єднуватися адвокати.

Рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією може бути прийнято у ви­падках:

засудження адвоката за вчинення злочину — після набрання вироком за­конної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

втрати громадянства України;

грубого порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України.

Адвокати та адвокатські об'єднання можуть створювати регіональні, загаль­нодержавні та міжнародні спілки та асоціації. Спілки та асоціації адвокатів пред­ставляють інтереси адвокатів у державних органах і об'єднаннях громадян, захи­щають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавни­чу роботу, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створю­вати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.

Міністерство юстиції України:

забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок дер­жави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги;

узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність;

сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адво­катів.

Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у вирішенні соціальних питань, надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, встановлюють пільги щодо оренд­ної плати за використання приміщень

тощо.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук