Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.3. Компетентність та сумлінність. Обов'язки адвока­та з дотримання цих принципів згідно з Правилами адвокатської етики.

2.3. Компетентність та сумлінність. Обов'язки адвока­та з дотримання цих принципів згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
252

2.3. Компетентність та сумлінність. Обов'язки адвока­та з дотримання цих принципів згідно з Правилами адвокатської етики.

Інформування клієнта про хід виконання доручення. Адвокат повинен з розум­ною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішен­ня щодо суті свого доручення.

Дотримання принципу добросовісності на стадії виконання адвокатом доручення клієнта. Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу.

При виконанні доручення адвокат зобов'язаний використати всі розумно не­обхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної правової допомо­ги клієнту. Адвокат має виявляти активність у збиранні відомостей про факти, що можуть бути використані як докази у дорученій йому справі, бути принциповим і наполегливим у використанні дозволених законом засобів їх отримання. Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнтів, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом і Правилами адво­катської етики до належного виконання адвокатом своїх професійних обов'язків.

Особливі вимоги щодо сумлінного виконання адвокатом своїх обов'язків виділяються у разі, якщо клієнтом виступає недієздатна (обмежено, частково дієздатна) особа.

Недієздатність (обмежена, часткова дієздатність) клієнта або його фактично знижена здатність адекватно оцінювати дійсність сама по собі не може правити за л ставу, що виправдовує невиконання (неналежне виконання) адвокатом своїх професійних обов'язків стосовно такого клієнта.

Якщо через вік,

психічне захворювання, інші об'єктивні причини у клієнта знижена можливість приймати виважені рішення, пов'язані зі змістом доручен­ня, адвокат повинен намагатися підтримувати з ним нормальні стосунки, що відповідають вимогам Правил адвокатської етики. Якщо клієнт у встановленому законом порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним) і над ним запро­ваджено опіку (піклування) або якщо клієнт є неповнолітнім, і інтереси клієнта, відповідно, представляє законний представник (або опікун, піклувальник), котрий свідомо для адвоката діє на шкоду законним інтересам неповнолітнього "топічного), адвокат повинен:

відмовитись від прийняття (або, відповідно, — продовження виконання) поручення, яке може завдати шкоди інтересам неповнолітнього (підопічного);

вжити всіх доступних йому заходів до захисту законних інтересів клієнта;

поставити органи опіки та піклування до відома щодо зазначених дій опіку­на (піклувальника) недієздатного (обмежено дієздатного) клієнта або законних представників (опікуна) неповнолітнього.

Дотримання адвокатом принципу добросовісності при здійсненні захисту за призначенням та наданні правової допомоги безоплатно. Адвокат зобов'язаний сумлінно ставитися до виконання прийнятих на себе доручень як у випадках, коли угодами передбачено отримання повноцінного гонорару за їх виконання, так і коли правова допомога, що надається адвокатом, оплачується державою за фіксованими ставками або надається безоплатно відповідно до закону або угоди між адвокатом і клієнтом.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук