Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.5. Відносини адвоката з клієнтами. Форма та зміст угоди з клієнтом про надання правової допомоги відповідно до Правил адвокатської етики.

2.5. Відносини адвоката з клієнтами. Форма та зміст угоди з клієнтом про надання правової допомоги відповідно до Правил адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
285

2.5. Відносини адвоката з клієнтами. Форма та зміст угоди з клієнтом про надання правової допомоги відповідно до Правил адвокатської етики.

Основні вимоги щодо побудови відносин адвоката з клієнтами закріплено у розділі III Правил адвокатської етики. Підставами встановлення відносин адво­ката з клієнтами щодо надання правової допомоги відповідно до ст. 15 Правил ад­вокатської етики є:

угода з клієнтом про надання правової допомоги;

призначення особи, яка здійснює дізнання, слідчого чи суду в порядку, пе­редбаченому кримінально-процесуальним законодавством України.

У випадках надання правової допомоги таких видів, як консультації та роз'яс­нення з правових питань, довідки щодо законодавства, складення окремих правових документів, угода може укладатися в спрощеній письмовій формі (рядок у відомості тощо) або усній формі, коли правова допомога надається без­коштовно.

Стосовно надання правової допомоги інших видів угода може укладатися в усній формі лише в ситуації, коли укладення письмової угоди є неможливим, а клієнт потребує невідкладного надання правової допомоги. У таких випадках уго­да підлягає наступному письмовому оформленню.

У всіх інших випадках доручення клієнта на надання йому адвокатом правової допомоги підлягає оформленню у формі письмової угоди про надання правової допомоги.

Стаття 17 Правил адвокатської етики закріплює загальні вимоги до змісту уго­ди про надання правової допомоги. Відповідно до цієї статті, в угоді про надання правової допомоги мають бути чітко і недвозначно визначені всі головні умови, на яких адвокат приймає доручення клієнта. Зокрема, в угоді про надання право­вої допомоги в будь-якому випадку мають бути визначені:

а) прізвище, ім'я та по батькові, адреса фізичної особи або назва та адреса юридичної особи — клієнта;

б) ті ж відомості щодо особи, яка уклала угоду, якщо договір укладається не особисто клієнтом;

в

) прізвище, ім'я та по батькові адвоката (або назва адвокатського об'єднан­ня), який надаватиме правову допомогу, та його адреса;

г) зміст доручення: яка саме правова допомога має надаватися за угодою і де вона має надаватися;

ґ) розмір гонорару, порядок його обчислення (фіксована сума, погодинна оплата) і внесення (авансування, оплата за результатом тощо);

д) розмір, порядок обчислення і внесення фактичних видатків, пов'язаних з виконанням доручення;

є) підписи осіб, які уклали угоду.

Угода не повинна містити положень, що суперечать чинному законодавству та Правилам адвокатської етики. Зокрема, забороняється включення в угоду з клієнтом положень про позбавлення його права стягнення шкоди, заподіяної не­належним виконанням адвокатом прийнятого доручення, або про обмеження та­кого права.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук