Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.10. Правовідносини, на які поширюється і на які не поширюється юрисдикція судів. Умови призначення на посаду судді. Звільнення суддів з посади.

4.10. Правовідносини, на які поширюється і на які не поширюється юрисдикція судів. Умови призначення на посаду судді. Звільнення суддів з посади.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
295

4.10. Правовідносини, на які поширюється і на які не поширюється юрисдикція судів. Умови призначення на поса­ду судді. Звільнення суддів з посади.

Відповідно до Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготов­ку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх про­фесійного рівня встановлюються законом.

Згідно з конституційним положенням перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верхов­ною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з поса­ди шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Отже, судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Суддя може бути звільнений з посади органом, що його обрав або призначив, лише у разі:

закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

досягнення суддею 65 років;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

порушення суддею вимог щодо несумісності;

порушення суддею присяги;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;<

/p>

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за вла­сним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук