Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 7.15. Контрабанда. Зайняття забороненими видами господарської діяльності та протидії законній госпо­дарській діяльності. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті та незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

7.15. Контрабанда. Зайняття забороненими видами господарської діяльності та протидії законній госпо­дарській діяльності. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті та незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
494

7.15. Контрабанда. Зайняття забороненими видами господарської діяльності та протидії законній госпо­дарській діяльності. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті та незаконне відкриття або використан­ня за межами України валютних рахунків.

Контрабандою (ст. 201) є переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.

Окремими кваліфікуючими ознаками є ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за такий самий злочин.

Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Порушенням порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202) є здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підля­гають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів гос­подарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, а також здійснення банківської діяль­ності або банківських операцій, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських фінансових установ без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержан

ня якого передбачено законодавст­вом, або з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зайняттям забороненими видами господарської діяльності (ст. 203) є зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими статтями КК України.

Ті самі дії, якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах або якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами господарської діяльності є кваліфікованими видами данного злочину.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Протидією законній господарській діяльності (ст. 206) вважається протидія за­конній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займати­ся господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати ук­ладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вима­гання.

Кваліфікуючими видами даного злочину є ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для жит­тя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, а також протидія за­конній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Ухиленням від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207) є умисне ухилен­ня службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми влас­ності або осіб, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи, від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг), або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховуван­ня будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей.

Окремими кваліфікованими видами злочину є ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також умисне ухилення від повернен­ня виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отри­маних від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої ви­ручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмірах або в особ­ливо великих розмірах.

Примітка. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші ма­теріальні цінності в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, то­вари або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують нео­податковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України, на останній день строку, передбаченого законодавством для перераху­вання виручки в іноземній валюті з-за кордону).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук