Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 7.18. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Фіктивне банкрутство та шах­райство з фінансовими ресурсами.

7.18. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Фіктивне банкрутство та шах­райство з фінансовими ресурсами.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
277

7.18. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Фіктивне банкрутство та шах­райство з фінансовими ресурсами.

Ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст. 212 КК України) є умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових пла­тежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, неза­лежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є ті самі діяння, вчинені за попе­редньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадход­ження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, а також ті ж діяння, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати по­датків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактич­ного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особли­во великих розмірах.

Особа, яка вперше вчинила таке діяння, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, за­вдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Ухиленням від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1) є умисне ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою осо­бою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або особою, що займається

підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо вони діяння призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у значних розмірах.

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є ті самі діяння, вчинені за попе­редньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадход­ження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах, а також є ті діян­ня, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах.

Під значними розмірами коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які у тисячу і більше разів перевищують установлений за­конодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових пла­тежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподат­ковуваний мінімум доходів громадян.

Фіктивним банкрутством (ст. 218 КК України) є завідомо неправдива офіційна заява громадянина — засновника або власника суб'єкта господарської діяльності, а також службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадяни­на — суб'єкта підприємницької діяльності фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали ве­ликої матеріальної шкоди кредиторам або державі.

Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Доведенням до банкрутства (ст. 219 КК України) вважається, умисне, з корис­ливих мотивів, іншої особистої зацікавленості або в інтересах третіх осіб учинен­ня власником або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяль­ності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Шахрайством з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) є надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кре­диторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук